„Původními vlastníky Vildštejnu byli Northaftové, v době husitských válek hrad získali Šlikové, kteří jej měli v držení nejdéle. Za třicetileté války byl hrad ve vlastnictví Trautenberků. Zámecká budova v barokním stylu byla přistavěna ke konci 18. století. Na rozdíl od hradu není zatím rekonstrukce budovy zámku, která by v budoucnu měla sloužit k ubytování dokončena,“ popisuje své poznatky Alena Šustrová.

Hrad Vildštějn to historicky neměl jednoduché. „Po založení okresního soudu na Vildštejně roku 1850 mu objekt pronajal tehdejší majitel, rytíř Osvald Wilhelm z Hemfeldu. Po roce 1950 hrad chátral. Nejprve byl osídlen rumunskými reemigranty, kteří spálili všechny dřevěné části a oba objekty zcela zdevastovali, od roku 1951 byl už v majetku státních statků a posléze města Skalná,“ pokračuje v okénku do historie.

Chátrání se podařilo zastavit díky partě brigádníků, kteří se pohybovali okolo Zdeňka Buchteleho. Hrad opravovali v letech 1985 až 1989. „V roce 1987 byla v komíně hradu objevena schránka s pietně uloženými ostatky lidského těla více u fotek z kaple. Roku 1999 objekt zakoupil Miroslav Pumr, který po dvou letech rozsáhlé rekonstrukce hrad otevřel veřejnosti,“ uvádí Šustrová.

Slavnostního otevření se účastnila zástupkyně rodu zakladatelů hradu Vildštejn, baronka Marie Terezie Nothaft. „Miroslav Pumr byl za obnovu rodového sídla povýšen do rytířského stavu s právem užívat titul rytíř. Po jeho smrti pokračuje v jeho práci dcera Zuzana,“ uzavírá.