Rozhodně je zaujme zastávka č. 9 – Skleněná hora, kde jsou k vidění právě Rotavské varhany a zastávka č. 11 , kde na vrcholu Skalka ční Čedičový vějíř. Oba nevšední útvary nacházející se jen kousek od sebe jsou pozůstatkem sopečným činností. Zajímavostí je skutečnost, že Varhany jsou vlastně stěnou kamenolomu, který v této lokalitě vznikl koncem 18. století . Výstup na Skalku je zejména v zimě náročnější, ale odměnou jsou v mrazivé době krásné ledové krápníky visící ze skály. Ze samotné Skalky kdysi vedl nájezd skokanského můstku do údolí Novoveského potoka. Nemocnice stojící v dojezdu údajně bývala díky zlomeninám z řad odvážných skokanů za první republiky poměrně často využívána. Zatímco nájezd již není znát, kdysi nádherná budova nemocnice stále stojí.

Zemědělci chtějí vyjádřit svůj nesouhlas vládě, který se týká navrhovaných pravidel dotací pro začínající zemědělce a podporují se napříč republikou. Uspořádali jízdu traktorů. Ti u nás na Karlovarsku vyjeli na několika místech.
Zemědělce trápí chystané změny v rozdělování dotací

V letních měsících je v průběhu procházky možno odpočinout na vyhlídkovém místě nad Rotavou, odkud se nabízí výhled do širokého okolí. Pohled spočine též na jednom z dalších zastávkových míst stezky, kostelu zasvěcenému sv. Petrovi a Pavlovi. Zvony v něm byly odlity v roce 1916 právě ve zdejších železárnách a dodnes je považováno za pietní vzpomínkové místo na bývalé obyvatele městečka.

Celá naučná stezka vznikla díky iniciativě Městský úřad Rotava v roce 2013. Každá z informačních cedulí byla pečlivě připravena a nabízí dostatečné množství informací, díky nimž si návštěvníci vytvoří dokonalou představu o místech, kudy prochází.