Železná hůrka je od roku 1961 národní přírodní památka chránící zbytky čtvrtohorní sopky. Chráněné území má v nadmořské výšce 519 metrů rozlohu 3,5 ha a najdete ho v Přírodním parku Český les, na katastru Mýtiny v okrese Cheb v Karlovarském kraji.

Už v roce 1928 doporučil slavný německý vulkanolog a paleontolog Hans Gottfried Reck urychlenou ochranu, aby nedocházelo k těžbě sopečného materiálu pro místní potřebu. Sopečnou strusku tu těžili lidé z nedaleké obce Boden, aniž by však tušili, že jde o vulkán. Těžba však pokračovala a teprve po geologickém průzkumu v roce 1957 byl formulován návrh na ochranu.

Podle vulkanologů měly podíl na geologické stavbě nejméně dva sopečné výbuchy. Přibližně 15 metrů mocné polohy pyroklastických hornin vytvořila erupce strombolského typu, na kterých leží později vyvržené tufy erupcí havajského typu. V tufech se nacházejí poměrně velké sopečné pumy.

K Železné hůrce dnes vede upravená cesta a lokalita rozhodně stojí za návštěvu. Z Mýtiny je to necelé dva kilometry a cestou se můžete zastavit i na turistickém hraničním přechodu s hraničními mezníky z roku 1844 a novým přístřeškem a lavicemi. Cesta je vhodná pro pěší i cyklisty, zvládnout se dá také s dětským kočárkem s většími kolečky.

Šťastnu cestu