Podle závěrů Evropské komise musí Ústecký kraj definitivně vrátit 420 milionů korun, které Krajská zdravotní získala za nákup přístrojů pro svých pět nemocnic. Brusel k tomu vedly závěry auditu, které si nechalo zpracovat Ministerstvo financí, a rozhodnutí antimonopolního úřadu. Ten už letos této firmě udělil za tento nákup pokutu ve výši 700 tisíc korun.

Evropská komise také písemně informovala Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad o stanovisku ke způsobu vypořádání jejich připomínek, o kterém ji Regionální rada a národní orgány informovaly v srpnu. Komise souhlasí s kroky, které Úřad Regionální rady podnikl k posílení procesu kontroly. „České orgány představily opatření učiněná ke zlepšení postupů v oblasti procesu řízení kontroly, a to zejména ve vztahu k veřejným zakázkám a výběru operací pro spolufinancování. Tato opatření mohou být ze strany komise akceptována,“ píše se v dopisu komise.

„Komise také akceptovala vyjádření, které Úřad Regionální rady poskytl k vyšetřování bývalého ředitele Úřadu Regionální rady soudržnosti ohledně zatčení šéfa úřadu Petra Kušnierze, které jí regionální rada zaslala,” uvedl Tomáš Hybner (ČSSD), místopředseda Regionální rady. Kušnierz čeká v současné době ve vazbě na soud.
V souvislosti s výsledky auditu, který byl u projektů proveden, a s nálezem Úřadu pro hospodářskou soutěž komise požaduje, aby byly u projektů Krajské zdravotní uplatněny sankce.

„Komise požaduje, aby byl vůči této společnosti uplatněn odvod, tedy krácení dotace. Sankce musí být vyměřena ve výši sta procent poskytnuté dotace,“ uvedl Jiří Červinka, který je pověřen řízením Úřadu Regionální rady. „Proti sankci se Krajská zdravotní bude moci následně odvolat u Ministerstva financí nebo požádat o její částečné prominutí Regionální radu,“ dodává.

Krajská zdravotní obdržela celkem 425 milionů včetně státního rozpočtu a tato celá suma je ze strany Úřadu regionálního rozvoje proplacena. Krajská zdravotní bude tedy vracet částku v celé výši. „Jinak se můžou odvolat nebo požádat o prominutí,” poznamenal Hybner.

Pokud jde o požadavek Evropské komise na audit projektů, ta potvrdila, že audit proběhne na vzorku třiceti pěti projektů, to znamená pětadvaceti certifikovaných a deseti necertifikovaných. Audit provede nezávislá společnost nasmlouvaná Ministerstvem financí. „Audit by měl začít v nejbližších dnech, jeho metodiku již Evropská komise schválila,” zdůraznil Tomáš Hybner. Dodal, že další informace se Regionální rada soudržnosti dozví až po vyřešení celé situace s Evropskou komisí.