„Potíže s toulavými kočkami mají Mariánské Lázně spoustu let. Jako radní jsem se snažil najít nějaké řešení, které by bylo efektivní a dlouhodobě udržitelné,“ sdělil Jan Budka, radní Mariánských Lázní. „Máme jako město velké štěstí, že zde působí několik dobrovolníků, například Zdeněk Peška, Tamara Tóthová, Vladimíra Turková a Kateřina Gaierová, kterým osud toulavých koček není lhostejný. Díky jejich obrovskému nasazení a vstřícnosti vedení města došlo k rekordně rychlému založení neziskovému spolku, který může problém řešit oficiálně a komplexně. Dík patří také pracovníkům odboru životního prostředí,“ řekl Jan Budka, který byl prvním oficiálním dárcem spolku, věnoval mu finanční dar 20 tisíc korun.

Problémem se dlouhodobě zabývá i odbor životního prostředí. „V posledních týdnech a měsících se díky vzniku spolku naplnila snaha města o kvalitativní posun v oblasti odchytů a péče o toulavé kočky. Nutno říci, že by tyto snahy bez aktivní a nezištné pomoci některých občanů vyšly naprázdno. Chtěl bych poděkovat zejména manželům Peškovým, kteří odvedli v minulých letech velký kus práce a příkladně spolupracovali s naším odborem,“ uvedl Miroslav Trégler, referent Oboru životního prostřední Městského úřadu Mariánské Lázně. „Spolek bude mít na základě smlouvy od města zapůjčena potřebná zařízení, jako například odchytové a pobytové klece, prostory pro umístění koček před a po veterinárním zásahu. Spolek může navíc žádat o dotace a přijímat věcné i finanční dary,“ vysvětlil Miroslav Trégler.

Spolek s názvem `Lázeňské kočky” vznikl k 1. lednu letošního roku a jeho předsedkyní je Tamara Tothová. „Problém s toulavými kočkami se týká nejvíc lokalit, kde je lidé krmí. Jde především o horní část města, ale také třeba zahrádkářské kolonie,“ potvrdila Tamara Tothová, pro kterou je péče o opuštěná nebo zraněná zvířata posláním. Proto jí nebyl lhostejný ani osud bezprizorních koček. „Když zjistíme, že se někde nachází toulavé kočky, členové našeho spolku je odchytnou. Zvíře potom umístíme do pobytové klece ve vytápěných prostorách, které nám poskytlo město. Kontaktujeme veterináře a domluvíme ošetření a kastraci. Po zákroku se o kočky staráme, divoké a zdravé vracíme do jejich lokality. Kde toto není možné, hledáme pro ně nový domov. Nejsme útulek, poskytujeme jen dočasnou péči,“ popsala celý proces Tamara Tóthová. Jak připomněla, jde o poměrně časově a finančně náročnou záležitost. „Město platí veškeré náklady s veterinární péčí, pooperační starost o kočky, ale také není levnou záležitostí. Přivítáme proto jakékoliv dary - finanční i materiální, např. písek, krmivo a tak dále,“ podotkla.

Vedení města doufá, že se díky této aktivitě podaří problém utlumit. „Velice si cením výborné spolupráce se členy spolku, kteří se touto problematikou ve městě zabývají už řadu let,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík. „Podstatné však je, aby přijali zodpovědnost majitelé koček,“ upozornil.