Kvůli těmto dvěma hlavním záměrům přidalo německé ministerstvo dopravy elektrifikaci trati z Norimberka do Chebu do Spolkového plánu cest.

To znamená, že elektrifikace na německé straně má vzniknout maximálně do roku 2030.

Dosud tady elektrifikace chybí a dopravu na trati Cheb – Marktredwitz – Norimberk zajišťují dieselové lokomotivy anebo dieselové osobní vlaky. Přitom na české straně máme elektrifikaci připravenou až k hranicím. Dráty tu zde odborníci připravili během velké rekonstrukce v roce 2015.

„Trať z Chebu na Prahu je funkční od roku 1872. Byla součástí takzvané trati Františka Josefa, která spojovala Vídeň se severoněmeckými přístavy. Také úplně první propojení Mnichova s Berlínem vedlo přes Cheb a Waldsassen. Cheb byl v minulosti významným železničním uzlem. Rozsáhlost ploch nádraží a kolejišť je toho důkazem. Elektrifikace určitě přispěje k tomu, aby tuto pozici opět získal,“ sdělil Michal Pospíšil, který má na radnici na starost přeshraniční spolupráci.

„Prostřednictvím elektrifikace trati do Norimberku by přes Cheb opět mohly jezdit mezinárodní dálkové spoje. Přínosné by to bylo i z hlediska nákladní dopravy,“ poznamenal chebský starosta Antonín Jalovec.

Po dokončení elektrifikace by podle předběžných jednání mohlo na nádraží vzniknout kontejnerové překladiště.

„Některé podniky z rychle se rozvíjející průmyslové zóny by to určitě přivítaly,“ sdělil Michal Pospíšil.

V elektrifikaci tratě máme určitý náskok jako Česká republika před Německem, kde je podle vyjádření tamního ministerstva proces na natažení drátů nad kolejemi daleko více komplikovaný a zatížen daleko rozsáhlejší byrokracií, než je tomu v Česku. „V tuto chvíli německá strana dojednává technické věci na hranicích. To znamená, kde dojde k předávání energie a v jakém objemu,“ podotkl chebský starosta Antonín Jalovec.

Trať z Chebu ke státní hranicí a dále do západní Evropy je součástí třetího tranzitního koridoru a v budoucnu by se zde mohly vlaky prohánět rychlostí až 160 km/h.

Od roku 2014 do roku 2015 prošel totiž zhruba desetikilometrový úsek od chebského nádraží až ke státní hranicí rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 530 milionů korun. Byly tu vyměněny svršky, udělalo se nové zabezpečení u všech cest.

V rámci výstavby stavbaři sanovali pražcové podloží a upravili odvodnění, vyměnili železniční svršek a v celém mezistaničním jednokolejném úseku vybudovali nové zabezpečovací zařízení. Stavba zahrnovala také úpravy mostů a propustků. Elektrické dráty jsou zatím připravené jen podél zmíněné trati a až bude potřeba, stačí jen vztyčit sloupy s vysokým napětím nad koleje a na české straně bude hotovo.