Správa železnic v uplynulých dnech pokročila v další přípravě rekonstrukce této trati, která nese označení 140.

Práce byly rozděleny do tří samostatných investičních akcí. Nyní byly vyhlášeny všechny veřejné zakázky na zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, včetně zpracování EIA. Realizace prací, které odhadem vyjdou na několik desítek milionů korun, se předpokládá v letech 2024 až 2029.

„Všechny tři stavby na sebe úzce navazují, jejich součástí je rekonstrukce mezistaničních úseků Sokolov – Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří – Tršnice a Tršnice – Cheb a také stanic Kynšperk nad Ohří a Tršnice,“ sdělil tiskový mluvčí Správy železnic Marek Illiáš.

Oblíbenou trasou prostitutek je místo mezi městem Kynšperk a dálnicí D6. Tam bylo možné v hezkých dnech zahlédnout kolem pěti šesti prostitutek. Nyní tam nestojí žádná.
Koronavir spolu s nouzovým stavem zatočil s prostitucí

Záměry projektů v polovině letošního února schválila také Centrální komise Ministerstva dopravy. „Předmětem prací je optimalizace trati ve stávající stopě a výměna železničního spodku a svršku, rekonstrukce mostů, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Současně se na celém úseku připraví plnohodnotný evropský vlakový zabezpečovač ETCS,“ přiblížil stavební práce mluvčí. Úpravy stanice Tršnice umožní například i odstavení a předjíždění nákladních vlaků o délce 740 metrů před uzlem Cheb. Součástí zakázky je i zpracování oznámení o vlivu staveb na životní prostředí (EIA). „Těší mě, že se ta oprava tratě uskuteční. Jízda vlakem tak bude pohodlnější,“ uvedl Jiří Němec ze Sokolova.