Jestli se otevřou a v jakém rozsahu a za jakých opatření se zatím neví. I přes to všechno se část lidí bojí, že se tu budou lidé shlukovat a bude tam tak vyšší riziko nákazy.

„Nechápu, na co se stánky a celé trhy staví. Rozumím, že město nechce nechat náměstí na vánoční svátky prázdné, ale je jasné, že lidé trhy využijí a budou se tam chtít setkat. Mám obavy, aby se tu pak nezačal šířit koronavirus ve větší míře než dosud,“ sdělil Jiří Dvořák z Chebu.

Podle starosty města Chebu Antonína Jalovce jsou obavy neopodstatněné a na trzích budou dodržována všechna epidemiologická pravidla.

„Chtěli bychom trhy uspořádat alespoň v minimalistické verzi. Samozřejmě při zachování veškerých nařízení vlády a za přísných hygienických podmínek. Obyvatelé města potřebují rozptýlení, a proto postupujeme tak, abychom mohli pružně a bez prodlev reagovat na vývoj situace,“ sdělil chebský starosta.

Aby nedošlo k velké kumulaci lidí na jednom místě, jsou i stánky rozmístěné více od sebe a bude jich jen jedenáct, obvykle jich bývá každý rok třicet. „Stánky rozestavíme dál od sebe a tak mezi nimi vzniknou větší rozestupy. Co se v nich bude moci prodávat, to ještě jasné není, prodejce ale nasmlouvané máme. Pokud to půjde, na náměstí by bylo možné zakoupit alespoň nějaký vánoční sortiment anebo drobné občerstvení,“ dodal starosta.

Někteří s trhy souhlasí, bojí se však větší kumulace lidí na kluzišti. „Se zvonicí bych souhlasila, aspoň nebude střed města tak prázdný. Aspoň připomínka Vánoc tu bude. Z kluziště mám trochu obavy, aby si tam děti nepředávaly nákazu, ale pokud tam bude dezinfekce, tak to snad bude v pořádku," sdělila Marie Krutinová z Chebu.