Velkou slávou ožila obec Tři Sekery. Konala se zde Zahradní slavnost spojená s oslavami 480 let od první písemné zmínky o obci. V rámci toho se dočkalo otevření nové muzeum. Jeho expozice není ledajaká – dali ji dohromady sami místní občané.

Za celým nápadem vybudovat muzeum stál Ignát Rubaci ze Tří Seker. Na jednání zastupitelů před více než pěti lety navrhl právě on, že by si Tři Sekery muzeum zasloužily. Chtěl vyzvat občany, aby staré věci věnovali obci. Řekl tehdy: „Vždyť každý dům v sobě skrývá střípky minulosti, kulturního dědictví naší obce. Ať už jde o starý hrneček, ošatku na chleba nebo v kůlně stojící zaprášený zemědělský stroj. Byla by škoda tyto věci vyházet, protože jsou nevratnými svědky naší minulosti.“

A tím to všechno začalo. „V bývalé tělocvičně jsme zřídili depozitář,“ popisovala starostka obce Dagmar Strnadová. „Bylo také potřeba najít vhodnou budovu, kam by se dala expozice umístit. Jako nejvhodnější se ukázala bývalá kamenná kůlna za základní školou, která kdysi sloužila jako sklad ledu pro místní hospody, po válce plnila funkci skladu školy.“ V letech 2007 a 2008 objekt zrenovovali, přistavěli část a upravili prostory před muzeem.

Slavnostního otevření muzea se zúčastnil také Erwin Hellinger, rodák ze Tří Seker, dnes občan Německa. „O předválečném životě u nás ví mnoho, je opravdu studnicí informací. Bez něj bychom toho věděli o mnoho méně,“ podotkla starostka. Mnoho obci pomohli také historici Richard Švandrlík a Zdeněk Buchtele. Druhý jmenovaný uschovával zbytky božích muk, která teď na zahradě muzea stojí.

Místní jsou rádi, že se celá akce zdařila. Do muzea se se svým tatínkem přišel podívat také šestiletý Láďa Ferkaš ze Tří Seker. „Jsem rád, že zde máme takové pěkné muzeum.“ A má být nač pyšný. Tatínkovi totiž pomáhal, když prostory muzea vymalovával. „Až k nám přijedou nějací příbuzní, jistě je sem vezmu.“
Obec se o své kulturní dědictví snaží pečovat nejen tím, že otevřela muzeum. „Renovujeme kostel a nechali jsme vytvořit repliku božích muk,“ popisovala starostka Dagmar Strnadová.

Celkové náklady na výstavbu muzea činily přibližně 1 300 000 korun, přičemž polovinu financoval dotací Karlovarský kraj.