Za tuto dobu se metoda, která svou adresností a zároveň tím, že nabízí možnost ušetřit na místním poplatku za odpady, stala populární. Motivuje účastníky ke kvalitnějšímu třídění a stala se poměrně oblíbeným doplňkem celého systému likvidace odpadu v Aši. Podle ašské radnice se v loňském roce do systému třídění přihlásila řada nových občanů. „V říjnu roku 2013 bylo 620 přihlášených osob, ve stejném období roku 2014 už toto číslo stouplo na 696 obyvatel," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Vyšší je také počet účastníků, tedy těch, kteří se po přihlášení do pytlového systému třídění aktivně účastní v říjnu roku 2013 bylo těchto účastníků 265, v říjnu 2014 už 309.

„Zvýšil se tak celkový objem vytříděného odpadu. Za účetní období leden až říjen 2013 bylo touto metodou vytříděno 11,1 tuny plastů a 32,4 tuny papíru, za stejné období loňského roku to bylo 14,1 tun plastů a 40,4 tun papíru," vyčíslil mluvčí.

Místní poplatek za svoz odpadu je od počátku loňského roku 600 korun za poplatníka a rok. Dle obecně závazné vyhlášky může účastník třídění odpadu ušetřit z poplatku až 500 korun.

„V letošním roce už jsme zaznamenali celkem 12 top třídičů nad hranicí 500 korun za rok, kteří tím výrazně zlevnili svoz odpadu sobě, ale pomáhají i dalším rodinným příslušníkům, kterým se částka nad tímto limitem přičítá," upřesnil Milan Vrbata s tím, že první čtvrtletí roku letošního zatím nebylo uzavřeno a vyhodnoceno. Třídit odpad mohou i lidé v Chebu. Tam je možné si speciální pytle zdarma vyzvednout v chebském infocentru. Pytlový systém tam zatím funguje u rodinných domů, kde je vzdálenost ke kontejnerům větší než na sídlištích.