Takzvaný startovací balíček s informacemi o tom, jak správně třídit sklo, papír, plasty a další odpad, tři igelitové tašky určené k třídění a dva samolepicí kupóny dostanou do schránek obyvatelé Karlovarského kraje, Chebany nevyjímaje.
Každý, kdo vyplní kupón do 14 dnů od obdržení obálky a nalepí jej například na plastovou láhev určenou k vytřídění, bude zařazen do soutěže o 10 televizorů.

„Distribuce startovacích balíčků pro třídění odpadu a související informační kampaň a soutěž je pro svou náročnost rozdělena do etap,“ uvedl mluvčí karlovarského krajského úřadu Jan Kopál.
„V první, pilotní etapě, která probíhá v současné době, se balíčky dostanou do téměř 51 tisíc domácností (zhruba 40 procent domácností v Karlovarském kraji), které patří do spádové oblasti největšího zpracovatele tříděného odpadu, společnosti Resur. V další etapě, která naváže v příštím roce, bude kampaň zaměřena na spádové oblasti ostatních zpracovatelů,“ doplnil.