Obyvatelé města budou moci například plechovky od piva vyhodit do speciálních kontejnerů na drobný kov anebo nově i do žlutých popelnic, které jsou nyní určené pro plasty. Vedení města nechá během následujících týdnů žluté kontejnery polepit novými samolepkami, kde lidé uvidí, které druhy kovů do nádoby patří. Mimo to město v polovině roku rozmístí po Chebu i dvacet speciálních popelnic určených pro třídění kovů.

„Občané se v posledních letech obraceli na město s žádostí o zavedení svozu kovů, kterých hojně přibývá. K nově objednaným 20 kusům nádob, které v polovině roku rozmístíme po městě, kam se vejdou na stanoviště, je nyní nově možné dávat kovy spolu s nápojovými kartony a plasty do žlutých nádob,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM letos přistoupila ke změně politiky a nově umožňuje sběr tří druhů odpadů v rámci jednoho kontejneru. Postupně bude svozová společnost Chetes doznačovat žluté nádoby polepy s druhy kovů, které do nádoby patří. Směs plastů, kovů a nápojových kartonů ze žlutých kontejnerů vytřídí pracovníci na třídící lince. „Nejde jen o to, aby lidé měli kam vyhodit plechovky od piva a přitom třídili odpad, ale mnoho občanů má i domácí mazlíčky, pro které kupuje krmivo v konzervách a chtěli by je také třídit, takže budou mít nyní příležitost. Kromě jiného lze do žlutých a šedých kontejnerů vyhodit konzervy od potravin, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů a podobně. Do kontejnerů nepatří obaly od barev a montážní pěny a obaly s chemickými látkami,“ dodal chebský místostarosta Jiří Černý.