Zatímco dosud je podíl separovaného odpadu zhruba na 23 %, do roku 2020 plánuje jeho množství zdvojnásobit. Pomoci k tomu má právě také pořízení dalších separačních nádob, které budou rozmístěny do nových stanovišť po městě. K 76 hnízdům tak přibude dalších patnáct. Během roku ašští občané vytřídí desítky tun smetí.

„Aš využila nabídky Ministerstva životního prostředí a na pořízení separačních nádob požádala o dotaci. Nyní jsme se dozvěděli, že žádost byla úspěšná a dotace bude poskytnuta. Jde o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 69. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 20142020, podporovaných z Fondu soudržnosti,“ vyjmenoval mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Podpora bude činit 85 procent způsobilých výdajů, to je asi 700 tisíc korun, zbytek uhradí ze svého rozpočtu město.

„Skutečnou cenu nádob budeme znát až po výběrovém řízení na dodavatele nádob, ale poměr 85 procent ku 15 procentům zůstane,“ podotkl Milan Vrbata.

V Domově pro seniory na chebském sídlišti Skalka se setkali klienti tohoto domu spolu s klienty z domu v Dragounské ulici.
Slučování penzionů je stále žhavé téma

Pořídí se celkem 60 nádob, vždy po 15 na plasty, papír, barevné sklo a čiré sklo. Kontejnery budou rozmístěny po Aši podle návrhu odboru správy majetku a investic. Možnost separování odpadu mají obyvatelé Aše už od roku 1992, kdy byly po městě rozmístěny první barevné kontejnery.

„V roce 2017 bylo v Aši vyprodukováno 5577 tun odpadu různého druhu (pneumatiky, beton, stavební suť, papír, plast, směsný odpad a další). Z toho bylo směsného komunálního odpadu 4 504,31 tuny, vytřídili jsme dalších 187,76 tuny papíru, 116,4 tuny skla, 99,48 tuny plastů, 20,13 tuny odpadu z kovu a 84 tun elektrozařízení. Na komunitní kompostárně přibylo celkem 1169,6 tuny odpadu, z toho bioodpadu z domácností (tráva, štěpky a listí) bylo 358 tun,“ dodal Vrbata.

Ilustrační foto.
Z rybníka vytvoří koupaliště