Nalévala se tam tradiční tříkrálová polévka. Kromě bramboračky měli lidé možnost ochutnat i čaj anebo svařák. Tříkrálové setkání s občany si užili všichni členové vedení města.

„Svátkem Tří králů končí období času vánočního. Tři králové nejsou jen biblické postavy, ale jsou symbolem charitativních akcí a finančních sbírek. Tato tradice se již řadu let drží i v Chebu a podávání tříkrálové polévky je chvílí setkání členů vedení města s občany," uvedla mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

„I letošní rozlévání polévky bylo velmi příjemným zastavením se. Lidé měli potřebu podělit se o své zážitky, zkušenosti, ale přišli i s dotazy a nápady, jak řešit některé palčivé otázky," řekl starosta města Petr Navrátil.

S naléváním polévky pomáhali jak místostarostka Daniela Seifertová, tak i místostarosta města Pavel Hojda.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Chebu opět podpoří služby Hospice sv. Jiří, Farní charity Cheb a noclehárny Betlém.

Letos bylo překvapením, že se tříkrálová polévka nalévala v centru města Chebu, v uplynulých letech se tak dělo na chebském náměstí.

„Rozhodli jsme se místo přesunout proto, že kolem obchodního domu chodí mnohem více lidí, než je tomu na chebském náměstí, a tak se tu také zastavuje více lidí než v minulých ročnících," vysvětlil starosta Petr Navrátil.

Během nalévání polévky a svařáku mohli lidé také přispět do Tříkrálové sbírky, kterou má pod sebou Farní charita Cheb.

Podle organizátorů koledníků každým rokem ubývá, a tak jsou rádi za každého účastníka sbírky, který se jim přihlásí.

„Ačkoliv koledníků ubývá, daří se nám každým rokem vybrat více peněz. Například loni to bylo 158 tisíc korun. Je to i tím, že lidé přesně vědí, na jaký účel budou prostředky využity. Sbírka skončí 14. ledna," uvedla Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb. Koledníky mohou i v následujících dnech potkat lidé v centru města Chebu, kde se ve skupinkách procházejí a podepisují se na dveře každého, jenž vhodil do kasičky určitou částku. Mimo to se skupinky objeví i na sídlištích.