Tříkrálová sbírka tentokrát na Chebsku přinesla necelých 155 tisíc korun, což je opět o něco víc než minulý rok. Přes 60 procent obnosu pomůže v regionu dobročinným organizacím.

„Třináctý ročník Tříkrálové sbírky v Chebu a okolí vynesl podle předběžného sčítání 150 183 korun a 151,44 eura," uvedla ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová. Loni se vybralo 145 003 koruny.

„Místní podíl, který je 65 procent z celkové vykoledované sumy, bude přitom jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu," potvrdila ředitelka.

Z první třetiny bude podpořena služba starým a nemocným v Chebu, kterou zprostředkovává Farní charita Cheb. Druhá část poputuje na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb a poslední třetina poslouží na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v noclehárně Betlém, v azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru.

„Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo 71 koledníků a 26 vedoucích skupin, což je o 4 skupinky víc než v předešlém roce," uzavřela Eva Kolafová.

V rámci chebské Tříkrálové sbírky se konalo hned několik zajímavých akcí: Novoroční výběh na Zelenou horu, Tříkrálová polévka se starostou a závěrečný benefiční Tříkrálový koncert.
'Tříkrálovka' patří k několika málo sbírkám, které mají mezi obyvateli velmi dobré jméno.

„Vždy se těším, až nám zazvoní u dveří. A nejen proto, že nám napíší požehnání na dveře," řekla Chebanka Anna Hašková. „Myslím, že jsou takovým teplým světlem těch chladných a zamračených zimních dní."