Už v ranních hodinách se sešli zaměstnanci Farní charity Cheb, aby spočítali výtěžek letošní tříkrálové sbírky v Chebu. A práci měli skoro na celý den.

„Dá se to tak říct, že je to na dlouho,“ smála se ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.

A jak pracovníci charity zjistili, Chebané jsou rok od roku štědřejší. Letošní výtěžek tříkrálové sbírky na Chebsku přinesl rekordní částku 141 002 korun a 156 euro.

„Je to opět víc než v loňském roce,“ poznamenala Kolafová. „Lidé jsou mnohem štědřejší a já si myslím, že k tomu značnou měrou přispěl také letošní tříkrálový koncert, kde se vybralo hodně peněz,“ uvedla.

A vybraná částka nebyl jediný rekord. Co bylo ale v letošním roce zcela mimořádné, bylo více než 100 tříkrálových koledníků zpěváků, hudebníků, sbormistrů a dirigenta, kteří vystoupili zdarma na benefičním koncertě v kostele sv. Mikuláše ve prospěch Tříkrálové sbírky.

Podstatná část výtěžku sbírky, konkrétně 65 procent, bude přitom jako obvykle použita na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělena takto: čtvrtina na služby lidem se zdravotním postižením poskytované sociálně terapeutickými dílnami o. s. Joker, čtvrtina na služby starým a nemocným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb, čtvrtina na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb, čtvrtina na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru

„Přispívám každý rok a jsem ráda, že můžu pomoct potřebným,“ konstatovala Chebanka Jitka Mašková.