Ani malé školy se nemusejí bát velkých projektů. To vědí i ve Třech Sekerách. Místní základní a mateřská škola tak jako jediná malotřídka v Karlovarském kraji úspěšně realizuje projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).

„Je tomu právě rok, co naše malotřídní škola zahájila realizaci grantového projektu podpořeného z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky,“ potvrdila Iva Knedlíková, ředitelka třísekerské školy. Během uplynulých 12 měsíců se jim podařilo zajistit pro žáky kvalitní výpočetní techniku včetně interaktivní tabule, na své si přišli i ti nejmenší – předškoláci, kteří už se teď těší z moderních herních prvků na venkovním hřišti.

Obec školu nemalou měrou podporuje. „Nedokáži si představit, že bychom zde školu neměli,“ konstatovala Dagmar Strnadová, starostka Tří Seker. Jak uvedla, školu ročně podporují necelými dvěma miliony korun. „Za zachování instituce v naší obci to ale stojí,“ sdělila. „Kolektiv pedagogů školy v čele s paní ředitelkou vytvořil kvalitní a erudovaný projektový tým. Mám opravdu radost z toho, že škola zpracovala navazující projektovou žádost do OPVK – a věřím, že dotaci získá.“

Díky spolupráci s řadou partnerů je škola schopná připravit aktivity, které zaujmou jak odbornou pedagogickou veřejnost, tak i rodiče a žáky. „Ostatně právě aktivní účast dětí, rodičů, učitelů i všech zainteresovaných osob byla a dosud je největší předností našeho projektu,“ podotkla Iva Knedlíková.

Projekt Třísekerských Malotřídní škola nově a kvalitně“ reagoval na výzvu Karlovarského kraje k předložení projektů, které mají přispět k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání. „Je primárně zaměřen na pomoc žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a přispívá k jejich plnohodnotné integraci,“ vysvětlovala Iva Knedlíková. „V rámci realizace projektu jsme pro tyto žáky připravili celou řadu specifických vzdělávacích aktivit a programů.

Zaměřili jsme se na jejich všestranný rozvoj a významně jsme posílili spolupráci rodičů těchto žáků se školou. Pro pedagogy jsme uspořádali řadu odborných školení a seminářů. V současné době se aktivity projektu chýlí ke konci. Probíhá zpracování výstupů z jednotlivých aktivit. Již nyní je zřejmé, že projekt naplnil naše očekávání. Zároveň nám ukázal cestu, kam bychom se chtěli při dalším zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu ubírat.

Proto jsme připravili další projekt, který směřuje k certifikaci naší školy jako 'férové školy'. Tento navazující projekt v současné době již úspěšně splnil požadavky kladené na něj úřadem Karlovarského kraje, a proto pevně věříme, že jej krajští zastupitelé na svém zasedání dne 17. února podpoří, a jeho realizace bude dle plánu zahájena v polovině letošního roku.“

Ze své školy tak mají radost i rodiče. „Jsem velmi spokojená,“ řekla Andrea Klofandová ze Tří Seker. Její dcera chodí do místní školy, druhá dcera do školky. „Líbí se mi celkově přístup pedagogů, ale také vybavení školy. Myslím si, že se zde děti mají lépe než v leckterých městských školách,“ dodala s tím, že škola připravuje bohatý program i mimo vyučování.