"V Aši bydlím trvale čtyři roky nedaleko Selbské ulice poblíž vietnamské tržnice. Toto místo je ostudné, připomíná Las Vegas. Aš byla kdysi slavným městem, druhým nejbohatším po Praze, město kultury, chloubou města byl místní průmysl. To je ale minulost. Nyní by mě zajímalo, kdy bude z hygienických důvodů vietnamská tržnice přestěhována jinam. Kdy bude provedena deratizace této čtvrti, kdy bude situace monitorována stabilně," říká místní obyvatelka Gabriela Ravanelli, na jejíž zahradě se mrtvý potkan nacházel.

Ústně o tamních poměrech informovala městský úřad. "Nikdy se nic nezměnilo. Platíme daně, abychom se dívali z oken na tržnice připomínající favelas (kolonie z chatrčí - pozn. red.), kam chodí nakupovat převážně Němci. Poté, co jsem našla mrtvého potkana na naší zahradě a po mé stížnosti problém tohoto místa řeší hygienická stanice v Chebu," uvádí žena. Zároveň doufá ve zlepšení života v této ašské čtvrti.

Přijímací zkoušky. Ilustrační foto
Pět základních škol na Chebsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Krajští hygienici na stížnosti skutečně zareagovali, ovšem kontrolu tržnice zatím nechystají. "Podání týkající se výskytu černé skládky na sousední zahradě a mrtvého potkana na zahradě oznamovatelky bylo na Krajskou hygienickou stanici (KHS) doručeno 25. ledna. KHS KK prověřila okolnosti z informací, které jsou jí známy, a protože má za to, že nenastaly okolnosti pro zahájení kontroly – státního zdravotního dozoru, postupuje podnět Městu Aš, které je v této věci věcně příslušným orgánem," uvedla Michaela Zajíčková, krajská mluvčí KHS.

Podle místostarosty Aše Pavla Mataly (Koalice za Aš) nebyl problém s přemnoženými potkany údajně zjištěn, nicméně podnět s odloženým odpadem v okolí tržnice byl předán odboru životního prostředí na Městské úřadu v Aši.

Ilustrační foto.
Kraj získal přes 35 milionů na vybudování nového úseku Cyklostezky Ohře

"Co se týká existence vietnamské tržnice, máme svázané ruce. Tržnice stojí na soukromém pozemku, což je alfa a omega dalšího řešení. Město v současnosti nedisponuje například ani žádnou vyhláškou, která by řešila to, jak má vypadat zástavba v této části města, nebo například vizuální smog ve veřejném prostoru. Asi jedinou možností, jak reagovat na negativní jevy související s tržnicí, je zvýšení daně z nemovitosti z tohoto konkrétního pozemku. Vím, že některá města v České republice se touto cestou již vydala, právě v souvislosti s problémovými lokalitami, kde se nacházejí objekty, kde se nedaří dlouhodobě nějaký problém řešit, například obchod s chudobou, hazard a jiné. Tuto možnost je ale potřeba nejprve detailně prokonzultovat s naším právníkem," vysvětil omezené možnosti nápravy ašské radnice místostarosta Pavel Matala.