Po trase mohl každý z účastníků luštit kvíz, na jehož konci se tři vylosovaní stali výherci drobné ceny. Po cestě tak bylo o zábavu postaráno a i ti nejmenší ušli trasu bez jakýchkoli problémů. Každý, kdo trasu absolvoval, dostal od organizátorů památeční nožík s datem pochodu. Ti nejmenší si pak odnesli placku s logem naučné stezky Na cestě k Trojstátí. Samotný pochod se vydařil, přesto našli turisté stinnou stránku. „V místech smírčího kříže až po studánku Trojmezná byl zcela vykácen les, cyklostezka je značně poničená a zničeno bylo i několik ptačích budek," řekl za organizátory Josef Levý. „Věříme v nápravu, která snad opět podpoří smysl environmentální výchovy a osvěty," dodal.