Je vhodné začít dostupnými dokumenty a informacemi. „Pro sestavení rodokmenu nejdříve shromáždíme všechny dostupné rodinné doklady, které najdeme doma nebo u příbuzných. Pomůže nám také vyprávění pamětníků, návštěva u vzdálených příbuzných, nebo také návštěva na hřbitově. Doklady si naskenujeme a uspořádáme podle jednotlivých rodin a generací,“ radí Helena Voldánová, profesionální genealožka a členka výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z.s. „Nejdůležitější jsou křestní – rodné, oddací a úmrtní listy členů rodiny. Tyto listy jsou opisem matričního záznamu. Najdeme na nich, který matriční nebo farní úřad je vydal a v jakém svazku knihy a na jaké straně je zápis proveden,“ vysvětluje s tím, že v matričním zápise je zapsána identifikace osoby dle data, místa a rodičovského páru.

„Zápis do knihy byl prováděn vždy chronologicky, dle vyznání a pro danou obec, kde se událost stala. Naše pátrání je tedy získávání jednotlivých zápisů z matrik a jejich sestavování. Proto si na začátku musíme určit rozsah rodopisného pátrání. Nejznámější je rodokmen přímé linie, který se znázorňuje ve tvaru stromu. Kořeny stromů jsou nejstarší předci, větve stromu jsou nejmladší potomci.“ Jak Helena Voldánová popisuje, při pátrání se nejprve věnujeme vybranému příjmení, jde se tedy po otcovské linii.

„Zapisujeme manželský pár a jejich děti. V rodokmenu budeme vyhledávat všechny pokračující rodové větve, které nesou stejné příjmení, tedy od synů a neprovdaných dcer s nemanželskými dětmi,“ podotýká genealožka. „V rozrodu budeme vyhledávat všechny pokrevní větve, a to od synů a dcer. Pro vývod z předků si zvolíme osobu, pro kterou budeme vyhledávat všechny manželské páry, ze kterých pochází určený počet generací. Při pátrání vždy vyhledáváme od současnosti směrem do minulosti, nahlížíme vždy na celou rodinu a na další sňatky a polorodné sourozence. Vyhledáváme pro jednotlivé osoby zápisy z matrik narozených, oddaných a zemřelých. Každý zápis nám prozradí další indicie, kde a v jakém období budeme hledat,“ říká Helena Voldánová k rodopisnému pátrání.

Během tvorby rodokmenu můžete narazit na nejedno překvapení. „Může vás překvapit například velký počet nemanželských dětí bez uvedení otce. Ve vývodu z předků můžeme mít v horní řadě i dva shodné manželské páry, a to proto, že se vzali bratranec a sestřenice. To bylo velmi časté ve šlechtických a bohatých rodinách pro udržení majetku nebo také v malých vesnicích, kde jsou si všichni příbuzní. Setkat se můžete také s velkým počtem dětí a jejich velkým věkovým rozdílem,“ uvádí jako příklad nálezů, které mohou badatele zarazit.

Důležité je podle profesionální genealožky Heleny Voldánové zapsat si všechny vyhledané zápisy i se zdrojem. „To abychom se k němu mohli kdykoliv vrátit a ověřit ho,“ doplňuje.

A jak rodokmen tvořit? Na papíře? V počítači?

„Pro sestavení rodokmenového grafu a uložení všech záznamů doporučujeme genealogické programy,“ doporučuje Helena Voldánová. „Internetový rozcestník pro genealogy badame.cz pak nabízí řadu možností, kde vyhledávat informace a jak s nimi dále pracovat,“ prozrazuje další z tipů.

„Jako hlavní zdroj je matrika, která je uložena pro současné období na matričním úřadě na obecním nebo městském úřadě. Matriky, které splní lhůtu 100 let od posledního zápisu pro matriku narozených a 75 let od posledního zápisu pro matriku oddaných a zemřelých, jsou uloženy ve Státních oblastních archivech v Čechách, a to dle původních krajů se sídlem v Praze, Litoměřicích, Plzni, Třeboni a Zámrsku. Uloženy jsou pak dále v Moravském zemském archivu v Brně, Zemském archivu v Opavě a Olomouci. Matriky pro hlavní město Prahu jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Zde jsou matriky uspořádány dle náboženského vyznání, farních úřadů a okresních úřadů. Všechny matriky uložené v archivech jsou zdigitalizovány a zpřístupněny na webech jednotlivých archivů,“ popisuje.

„Matriky židovského vyznání z celé ČR jsou uloženy v Národním archivu v Praze. K vyhledání jednotlivých svazků matrik použijete vyhledávač dle jednotlivých obcí. Dále již listujete a vyhledáváte dle data a místa. Řada matrik je opatřena jmenným indexem, který napomáhá vyhledání zápisu v matrice,“ dodává profesionální genealožka Helena Voldánová.

Vydejte se s Deníkem po stopách předků

Každé prázdninové pondělí najdete na stránkách Deníku zajímavé informace o genealogii, které vám pomohou při tvorbě vašeho rodinného rodokmenu. Seriál připravili pracovníci České genealogické a heraldické společnosti v Praze z.s. – www.genealogie.cz.