Do redakce Deníku nám přišla fotografie krávy, která je ustájená ve zničené budově hospodářského stavení ve Všeboři na Chebsku.
„Tady je vidět, jak se někteří ´hospodáři´ starají o zvířátka. Taky bych ho tam uvázala, těsně vedle té krávy,“ uvedla v komentáři autorka fotografie.
Budova, ve které je kráva ustájena, připomíná spíše staveniště. Na podlaze se povalují odpadky, suť, stavení nemá okna ani dveře. Na první pohled by člověk nevěřil, že tady opravdu není pouhé smetiště.

Kráva sama ale nevypadá, že by nějak trpěla. Má přístup na pastvinu i přísun vody.
Jak uvedl svědek, který bydlí poblíž stavení, je tam zvíře ustájeno už nějaký čas.
„Pokud vím, tak se nedávno otelila. Vím, že má majitel ještě daší stáj, ale proč je zrovna tahle kráva tady, to opravu netuším,“ řekl.
„Vím také o tom, že už před nějakým časem si to tady byli zkontrolovat ochránci zvířat, protože dostali podnět, že zvíře trpí žízní. Ale už je to delší dobu,“ dodal.

Na místo se přijeli podívat také strážníci chebské městské policie. „Zvíře vůbec nejeví známky týrání,“ řekli.
„Dokud bude v naší republice zvíře posuzováno jako věc, nemůže se s takovým přístupem nic dělat,“ poznamenala také ochránkyně zvířat Krista Hrubá.
Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství je hospodář povinen zajišťovat prostředí, odpovídající pohodě, užitkovosti a zdraví zvířat a poskytovat zvířatům ochranu před nepříznivými klimatickými vlivy a riziky, ohrožujícími jejich zdraví, zabezpečit stavbu před vstupem nepovolaných osob, zabezpečit stavbu před únikem chovaných zvířat a omezit vniknutí jiných živočichů, což v tomto případě, není dodrženo.

Podlahy ustájovacích prostorů nesmí způsobovat poranění nebo utrpení zvířatům při pohybu, stání nebo ležení.
Materiál, který se válí po podlaze stavení ve Všeboři ale může způsobit ustájeným zvířatům zranění.