Dalším dílem pokračuje veterinární poradna, ve které odpovídá na dotazy ředitelka Krajské veterinární správy Mária Slepičková.

Co mají lidé dělat v případě, že se setkají s podezřením na týrání? Na koho se mají obrátit? Může v tomto případě KVS zasáhnout?

Na úvod bych chtěla ještě uvést několik příkladů, s jakými podněty s podezřením na týrání zvířat se na naši krajskou veterinární správu občané nejčastěji obracejí.
Lze je rozdělit do dvou hlavních skupin. Jednak jsou to podněty týkající se chovu hospodářských zvířat a druhou velikou skupinu tvoří podněty týkající se malých zvířat a domácích mazlíčků, v poslední době s oblibou nazývaných pet zvířaty.

U chovu hospodářských zvířat je pro naše občany ještě stále nepřirozeným jevem celoroční chov skotu na pastvinách. V období silných mrazů, vysoké sněhové pokrývky, ale stejně je tomu tak i v období deštivého počasí dostáváme mnoho připomínek, že bylo viděno (mnohdy z auta ze silnice, nebo i při jízdě vlakem) stádo krav postávajících uprostřed zasněženého, resp. rozbahněného pole. Jak to můžeme tolerovat.

Pravdou je, že v období posledních 15-20 let se v České republice do značné míry změnila plemena chovaného skotu. Před tím byla u nás chována převážně plemena na produkci mléka. Tato plemena mají zcela jinou stavbu těla, slabší osvalení, menší ochrannou tukovou vrstvu a i energeticky náročnější metabolizmus. Proto pro svůj pohodový život krávy potřebovaly mnohem náročnější životní podmínky, tedy stáje bez průvanu s podestýlkou dost často podle „módního“ trendu, energeticky náročná krmiva s přídavkem obilných šrotů a samozřejmě každodenní péči člověka kvůli dojení a asistenci při porodech. V případě skotu chovaného na pastvinách se jedná o masná plemena. Krávy těchto plemen po porodu nejsou dojené a jejich mléko slouží pouze na odkojení vlastního telete.

Zvířata jsou silně osvalená, jejich maso je prostoupeno tukem, což masu dává lahodnější chuť, ale spolu s podkožním tukem slouží i jako energetická zásoba pro chladná období. Celoročním volným pohybem jsou tato zvířata mnohem odolnější a i samostatnější, čímž ale neříkám, že je chovatel může nechávat vlastnímu osudu. Stádo vždy musí mít možnost se před nepříznivým, studeným, deštivým, ale naopak i horkým počasím ukrýt, vždy musí mít přístup k vodě a ke krmení. Ale jako voda k napájení vyhovuje i voda z potoka je-li přístupný a krmením je v době pastvy tráva. V zimě pak musí chovatel zvířatům zůstávajícím na pastvině zabezpečit dostatek kvalitního sena. V případě, že není přístupný přirozený zdroj vody, musí chovatel zabezpečit napájení z napáječek. Celoročně by měla mít zvířata přístup k solným a minerálním lizům. Tato krmiště však často z dálky nejsou vidět a dobytek se zdá být opuštěn.

Při kontrolách z valné většiny zjišťujeme, že je vše v pořádku. Jsou však i případy, kdy k zanedbání péče opravdu dochází a proto prověřujeme všechna podání.
Další skupinou velkých zvířat, která často vzbuzuje u lidí lítost, jsou koně. Problémem, kterým se zabýváme téměř každý rok, jsou kočárové koně v lázeňských městech. Bohužel, chovatelé ve snaze co nejracionálněji využít svého zdroje obživy často zapomínají, že zatím co vozka sedí na kozlíku v zimě zabalený v teplé dece, v létě ve stínu fiakru, s termoskou teplého nebo chladného nápoje vždy po ruce, kůň šlape v zápřahu mnohdy bez odpočinku celé hodiny. V zimě svojí dečku dostane také, ale v létě mnohdy i v době odpočinku stojí na rozpáleném asfaltu s pražícím sluncem nad hlavou. Ale nastoluje se i otázka tažných koní využívaných při lesních pracích.

Další skupinou zvířat, kterou chovatelé využívají jako zdroj svých příjmů, jsou zvířata prodávána v zoo-, resp. aqua-terra-prodejnách. Ano, musíme si uvědomit, že prodejce těchto zvířat je současně i jejich chovatelem, protože ač jsou zvířata ve smyslu občanského zákoníku považována za věc a tudíž je jejich majitelem, ve smyslu veterinárního zákona je jejich chovatelem se všemi povinnostmi, které tento zákon ukládá. I v těchto prodejnách dochází čas od času k chovu zvířat nabízených k prodeji v nevhodných podmínkách. Nejčastěji jde o přeplněné klece, ale i zde se občas setkáváme s nedostatkem vody a krmiva. Pak je nutno si uvědomit, že na rozdíl od prodávaných rybiček, ještěrek nebo papoušků, vyžadují koťata, která se v některých prodejnách objevovala, jistou dávku tělesného kontaktu, bez kterého tato zvířata můžou strádat.

Pokračování příští týden