Každý rok se na něj vydávají desítky Čechů z Chebu, Mariánských Lázní i Karlových Varů. „Hrad Hohenberg je nádherný kus historie. Jezdíme tam s manželem každý rok,“ sdělila Marie Krausová z Karlových Varů. „Líbí se nám jeho styl. A jeho kouzelné okolí. Pod hradem vyvěrá jedinečná kyselka s názvem Karolinin pramen. Ten je velmi lahodný. I centrum města je nádherné a historické,“ poznamenala turistka. Hrad Hohenberg je nejzachovalejší hrad v celých Smrčinách. Má půdorys šestiúhelníku se třemi oválnými a dvěma čtvercovými věžemi. V hradním nádvoří stojí knížecí dům z roku 1666, který dříve býval markraběcím loveckým zámečkem. Hrad Hohenberg byl prvně zmiňovaný kolem roku 1222. Byl zničen v roce 1945 americkou dělostřeleckou palbou. Obnovy se dočkal v letech 1984–1985. Z obce Libá se k němu zájemci dostanou po žluté turistické značce kolem bývalé pohraniční roty Dubina.

Hrad Hohenberg je znám jako jedna z nejlépe zachovalých hradních pevností ve Smrčinách. Z jeho věží je široký rozhled do okolní krajiny a také směrem na bývalou obec Dubinu. Odtud byly po válce pořízeny poslední snímky obce Dubina ještě před jejím zničením. Ve věži najdeme i plánek bývalé vsi.

První zmínka o městečku Hohenberg pochází z roku 1222, kdy Bertholdus de Honberg v takzvaném Waldsassener Schenkungsurkunde zmiňuje místní hrad. Tomuto bohatému šlechtici z rytířského rodu patřil také hrad ve Wunsiedelu a panství v Chebu. Od posledního z rodu, Kneußela z Hohenbergu, získal purkrabí Friedrich III. z Norimberka v roce 1285 město Wunsiedel, a o něco později i Hohenberg. Roku 1322 byl Hohenberg zastaven českému králi Janu Lucemburskému, k vydání města však nikdy nedošlo. V roce 1413 se Hohenberg vymanil z područí chebského soudního kraje, a vznikl samostatný úřad Hohenberg, jeden ze šesti úřadů takzvaného Sechsamterland (kraje šesti úřadů), které spadali pod markrabství Brandenbursko-Bayreuthské. Pod hradem vznikla malá osada, jedno hospodářství a jeden mlýn. Obec a hrad Hohenberg měli do roku 1799 privilegia města s císařským azylem. To znamenalo, že ten kdo porušil nějaká pravidla, a podařilo se mu dostat do města, byl pod císařskou ochranou, a nesměl být dále pronásledován. V roce 1814 otevřel Carl Magnus Hutschenreuther v Hohenbergu první porcelánku v severovýchodním Bavorsku.