Skalenské radnici se totiž na tuto akci podařilo získat požadovanou dotaci. Nejen obyvatelé, ale i návštěvníci města se tak dočkají vylepšení veřejných ploch, komunikací a mnohého dalšího. Na obnově okolí hradu se začalo před pár dny a hotovo by mělo být již na podzim 2015.

Celková dotace bude poskytnuta až do výše 46 330 740 Kč. Investice se bude realizovat ve třech etapách. „Celá revitalizace se dotkne ulic Písečná, Pod Hradem a Potoční," sdělila starostka města Skalná Rita Skalová. „Dále se revitalizace dotkne i území v úseku podél potoka Sázek, konkrétně od mostu v Písečné ulici až po most v Potoční ulici," vysvětlila starostka. Součástí obnovy bude kompletní úprava veřejných ploch, komunikací, zeleně, opěrných zdí a ostatní technické infrastruktury. „Součástí celé revitalizace bude i vybudování nové vodní plochy v místě stávajících zahrad," poznamenala starostka Skalová. Ve městě Skalná se v rámci revitalizace změní i některé komunikace kolem hradu, budou mít charakter obytné zóny.

Jednou ze staveb bude i nový most přes potok Sázek v Písečné a Potoční ulici. „Nové mostní objekty jsou navrženy na místě stávajících, prostorově a stavebně-technicky nevyhovujících konstrukcí," doplnila starostka Rita Skalová. „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn je dalším z celé řady projektů, které se v našem městě podařilo již zrealizovat. Tento projekt povede ke zkulturnění další části Skalné, což zároveň přinese s sebou i zatraktivnění našeho města nejen pro občany, ale i pro návštěvníky."