Podél cesty od ašské Hedvábnické ulice směrem k vrchu Háj jsou vymleté krajnice. Co se stalo?

Loňská oprava, kdy byly erozí vytvořené až půlmetrové brázdy doplněny a zarovnány kamením, se ukazuje jako neúčinná. Pracovníci Odboru správy majetku a investic Městského úřadu v Aši proto hledají jiné řešení, které bude ale znamenat vyšší investici z rozpočtu města. Navrhováno je vybudování takzvaných horských vpustí se žlaby v krajnicích a svedením vody do dešťové kanalizace.
Nynější situace bude zatím řešena dosypáním vyplaveného materiálu kamenem, aby byla zajištěna bezpečnost cyklistů.
Enormní vymílání břehů u cesty se objevilo po loňské stavební činnosti, kdy zde v souvislosti se stavbou sportovního areálu byla pokládána kanalizace.