Volební účast tak na Třísekersku byla téměř 55 procent a v Drmoulu více jak 63 procent. V Drmoulu se u volebních uren objevovali často i voliči, kteří byli u voleb zcela poprvé. Mladí lidé podle nejmenovaného člena drmoulské volební komise měli o budoucnost státu zájem. Nejstaršímu voliči v Drmoulu je 91 let a v Sekerách přišla k volbám i volička, které je již úctyhodných 95 let.