Pod tímto názvem město Aš připravuje pro dvě ašské základní školy, základní školu Hlávkova a základní školu Okružní, tři projekty směřující k modernizaci učeben a bezbariérovému přístupu. Předpokládané výdaje na všechny tři záměry jsou ve výši 14,65 milionu korun. Na realizaci město získalo dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, z výzvy IROP a MAS 21, a to v celkové výši 13,4 milionů korun, které u dvou projektů představují 95 a u třetího 90 % předpokládaných nákladů.

„Nejrozsáhlejšími úpravami projde základní škola Hlávkova, kde jsou předpokládané výdaje ve výši 10,75 milionu korun. Vzniknout zde mají odborné učebny vybavené moderními technologiemi pro výuku jazyků, přírodopisu, fyziky, chemie a tak podobně,“ sdělil tiskový mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Ilustrační foto
Nadávky, zničené auto a napadení

V současné době již bylo pro školu vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavební části, konektivitu (zkvalitnění připojení školy k internetu) a na vybavení. Požadovaným termínem zahájení prací je 1. duben 2019 a ukončení 16. srpen 2019. Realizace projektu bude probíhat i za provozu školy.

„Základní škola v Okružní ulici chystá za pomoci dotace modernizaci učeben fyziky, chemie a pracovní činnosti, zřízení cvičné kuchyňky ve sklepních prostorách a vybavení nově zrekonstruované učebny pro přírodní vědy pomůckami a moderními technologiemi,“ vyjmenoval tiskový mluvčí Milan Vrbata. Škola připravila dva projekty s celkovým objemem financí ve výši 3,9 milionu korun. Všechny připravované záměry mají být ukončeny do 30. září 2019.

Lyžařské středisko Aš nabízí i oblíbenou Lyžařskou školičku pro děti od 4 let i pro dospělé.
Ašské lyžařské středisko naplno jede