Kdo se stane nejlepším učitelem České republiky a získá titul Zlatý Ámos roku 2007/2008? O tom rozhodnou děti. Budou však volit i chebští studenti?

„Nevím o tom , že by někdo z dětí vyvinul v tomto směru nějakou iniciativu,“ řekl ředitel Základní školy v Májové ulici v Chebu Bohumil Jecha. „Možná se to změní nyní, když máme na škole dětský parlament.“ Ani na ostatních školách v Chebu, které Deník oslovil, učitelé zatím neví, jestli se jejich děti do ankety zapojí.

Přihlášku do soutěže se stručnou charakteristikou kantora, popisem jedné příhody, kterou s ním děti prožily a se stovkou podpisů těch, kteří s nominací souhlasí, je možné posílat až do 31. prosince. Podrobnější informace lze najít na www.zlatyamos.cz.