Ekonomická krize nutí k zamyšlení firmy, občany a také politiky. Představitelé chebské ODS se dokonce rozhodli zaměřit na změnu postojů města Cheb k vodohospodářské společnosti Chevak a bojovat za nezvyšování už beztak vysokých cen vodného a stočného. Starosta Františkových Lázní Ivo Mlátilík tvrdí, že konečně dochází na jeho slova a začíná se myslet na obyčejného občana.

ODS chce změny v Chevaku

„V době ekonomické krize vidíme jako nutnost změnit dosavadní přístup města Chebu ke společnostem, kde má město svůj podíl. Činnost těchto firem ovlivňuje jak život občanů, tak i stav městské pokladny,“ uvedl předseda chebské ODS Jiří Strádal.

Místní rada této strany doporučila vedení města Chebu, aby v době ekonomické recese přehodnotilo svou strategii při zastupování města například ve vodohospodářské společnosti Chevak. Jejím zástupcům se nelíbí, že německý partner vlastnící přibližně 30% společnosti si v loňském roce za souhlasu valné hromady a doporučení představenstva vyplatil dividendy za vlastnictví prioritních akcií ve výši dvaatřiceti násobku dividend za kmenové akcie ostatních akcionářů, převážně měst a obcí z regionu. Zatímco za rok 2008 byly městům vlastnícím téměř 70% akcií vyplaceny dohromady necelé dva miliony, německý partner získal přibližně 19,5 milionu korun.

„Propad ekonomiky cítí již občané ve svých peněženkách a obecní pokladny se zcela jistě budou s problémy také potýkat,“ upozornil člen místní rady a představenstva Hospodářské komory ČR Jan Mraček. „Domníváme se proto, že výše i podíl vyplácených dividend nejsou pro letošek udržitelné, neboť by při opakování postupu z loňska mohlo v konečném efektu dojít ke zvýšení již tak relativně vysoké ceny vodného a stočného na Chebsku,“ vysvětil Strádal.
Chebská ODS se podle jeho slov domnívá, že při kvalitní spolupráci všech akcionářů lze zajistit nejen úspěšný rozvoj společnosti Chevak, ale zároveň i udržet pro občany přijatelnou cenu vodného a stočného. S touto vizí by měli zástupci města Chebu vystupovat na valné hromadě Chevaku.

Konečně se myslí na občany

Za snížení cen za vodné a stočné už dlouhodobě bojuje město Františkovy Lázně a jejeho představitel starosta Ivo Mlátilík. „Svá nesouhlasná stanoviska s postupy Chevaku dávám najevo už od první valné hromady, které jsem se zúčastnil – v lednu 2007,“ řekl Mlátilík. „Já jako starosta a zástupce akcionáře města Františkovy Lázně mohu pouze prohlásit, že se konečně přestávají jen slepě papouškovat staré a nepravdivé hlouposti o tom, jak to tehdy bylo se vstupem německého vlastníka do Chevaku, ale začíná se také počítat a myslet i na obyčejného občana. A to je myslím velmi dobrá zpráva!“

Chevak – únosné ceny?

Vedení společnosti Chevak je podle její ředitelky Michaely Polidarové otevřeno konstruktivní diskusi k otázkám týkajících se firmy, která však musí být vedena s respektováním obchodního zákoníku a závazků společnosti z minulosti tak, aby bylo možno zabezpečit kvalitní službu obyvatelstvu v dodávce vody a odkanalizování za solidární únosnou cenu vody v regionu.

Chevak – cena vodného a stočného

Rok 2008 a 2009 – dodávka pitné vody uskutečněna do 31. 12. 2008

– 29,50 (cena bez DPH , Kč/ m3) – DPH 9%

– odkanalizovaná voda do 31. 12. 2008 – 25,50 (cena bez DPH , Kč/ m3) – DPH 9%

– dodávka pitné vody uskutečněna od 1. 1. 2009 – 32,00 (cena bez DPH , Kč/ m3) – DPH 9%

– odkanalizovaná voda od 1. 1. 2009 – 28,50 (cena bez DPH , Kč/ m3) – DPH 9%

Vyjádření Michaely Polidarové, ředitelky společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Jako ředitelka společnosti a člen představenstva konstatuji, že společnost CHEVAK Cheb,a.s. řeší vlastnická práva v souladu s obchodním zákoníkem v rámci rozhodování valných hromad. Obchodní vedení společnosti je v kompetenci představenstva, kde má město Cheb svého zástupce, který má dostatek možnosti na půdu statutárního orgánu přenášet a prosazovat celou řadu návrhů a podnětů k chodu společnosti, o kterých je pak zcela demokraticky hlasováním rozhodováno.

Vedení společnosti je otevřeno konstruktivní diskusi k otázkám týkajících se společnosti, která však musí být vedena s respektováním obchodního zákoníku a závazků společnosti z minulosti tak, aby bylo možno zabezpečit kvalitní službu obyvatelstvu v dodávce vody a odkanalizování za solidární únosnou cenu vody v regionu.

Místní radu, výkonný orgán ODS mohu ubezpečit, že zejména v období ekonomické krize se vedení společnosti zcela profesionálně s odbornou znalostí vodárenské problematiky v celé její šíři věnuje především optimálnímu nastavení investic, oprav a finančního plánu včetně ceny vody.

K otázce německého akcionáře, jeho vstupu do společnosti a s tím spojené míry priority jím vlastněných akcií snad lze jen krátce připomenout, že s podmínkami vstupu v době, kdy tento akcionář vložil do společnosti cca 300 mil. Kč formou navýšení základního kapitálu, rozhodli akcionáři včetně města Chebu na valné hromadě. Vstupem strategického partnera byl získán mimo jiné dostatečný kapitál pro masivní investice do vodohospodářské infrastruktury měst a obcí, která nebyla v té době v ideálním technickém stavu a které přinesly výrazné zlepšení poskytovaných služeb. A co je důležité zdůraznit, v té době oddálily negativní dopad do ceny vody.

Ing. Michaela Polidarová - ředitelka společnosti CHEVAK Cheb, a.s.