Chebská přehrada Skalka by už měla být bez odpadků, které tam lidé vyhodili. Kolik dobrovolníků se úklidu zúčastnilo a kolik odpadu se vlastně na dně vypuštěné přehrady nacházelo?

Rybáři za přispění státního podniku Povodí Ohře vysbírali v neděli 14. srpna odpad z nádržního prostoru vodního díla Skalka, přičemž se akce zúčastnilo deset rybářů a technik Povodí Ohře. Celkem bylo nasbíráno 30 kusů 120litrových pytlů a sneseny pneumatiky s ostatními většími předměty. Vše bude nyní odvezeno státním podnikem Povodí Ohře na skládku. Nádrž tak bude zase čistá.