Víc než tři roky čekala obec Prameny na své zastupitelstvo. Poté, co se rozpadlo, museli obec řídit správci z řad úředníků Ministerstva vnitra. Tím posledním byla Arnoštka Aubrechtová. Jak přiznala, až začne fungovat v obci starostka, uleví se jí.

Běží lhůta

Volby se v obci konaly o víkendu (Chebský deník již informoval). Vyhrálo je jediné kandidující sdružení Naše Prameny. Starostkou by se tak měla podle dosavadních informací stát jednička kandidátky, šestadvacetiletá Michala Málková. Výsledky voleb byly oficiálně vyhlášené ale teprve včera a od té doby běží desetidenní lhůta, kdy se lze obrátit na soud se stížností na průběh voleb.

„Nebudou-li stížnosti na volby, mělo by proběhnout ustavující zasedání zastupitelstva mezi 28. dubnem a 7. květnem 2012,“ uvedla mluvčí Ministerstva vnitra Denisa Čermáková.

S dluhy pomohou

Podle jejích slov je teprve teď možné řešit rekordní dluhy obce, které se pohybují v řádech desítek milionů korun. „Ministerstvo vnitra jednoznačně vítá snahu o vznik zastupitelstva obce Prameny, čímž by došlo k ústavou předpokládanému naplnění principů zastupitelské demokracie. Bez vzniku zastupitelstva není možné řešit zadlužení obce,“ vysvětlila. „Pokud dojde ke vzniku zastupitelstva, jsou ministerstva financí i vnitra ve spolupráci s krajem ihned připravena aktivně se podílet na jednání s věřiteli či poskytnout metodickou a právní pomoc pro běžné fungování samosprávy,“ sdělila.

Po více než tři roky, kdy v Pramenech zastupitelstvo nefungovalo, řídili obec správci z řad úředníků ministerstva.

Správce

„Samozřejmě že se mi uleví,“ reagovala na dotaz Chebského deníku Arnoštka Aubrechtová, která zde funkci správkyně vykonávala jako poslední. „Jednak jsem tuto činnost vykonávala vedle své běžné pracovní činnosti v oddělení dozoru Karlovy Vary, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, jednak podle mne dlouhodobý výkon správce obce je tak trochu nenormální.“ Správce má jen velmi omezené pravomoci. „Vzhledem k možnostem správce obce daným zákonem a realitou v dané obci, zde v tomto konkrétním případě v obci Prameny, jsem se ocitla v situaci, kterou jsem sama nemohla mnoho ovlivnit. ´Nahrazení´ samosprávy obce státem dosazeným úředníkem po dobu takřka dvou a půl roku se už samo o sobě vymyká normálu, neboť z ryze dočasného a krátkodobého institutu správce obce, jak předpokládá zákon, se stal pomalu institut dlouhodobý. V případě této obce bylo problematické i to, že správce obce v mém případě přicházel do styku s občany obce zřídka. Bylo to dáno i tím, že v době mého nástupu již byla v dražbě prodána budova bývalého obecního úřadu a styk s občany byl jedenkrát týdně zajišťován v prostorách městského úřadu města Mariánské Lázně, které nám vyšlo vstříc.“ Jak doufá, obec už začne 'normálně' fungovat.

Pozitiva

I na složité situaci obce ale dokázala najít pozitiva. Správkyně se tak detailně seznámila s řadou právních předpisů, dozvěděla se ale i mnoho o fungování obce také z druhé strany. „Ne pouze ze strany ministerského úředníka, ale i ze strany úředníka zainteresovaného na chodu obce,“ podotkla Arnoštka Aubrechtová.

Vzpomínky? Snad dobré

A jak bude správkyně na obec vzpomínat?

„Po počáteční úlevě snad budu vzpomínat na Prameny jen v dobrém. I když jsem se nesetkala se všemi obyvateli, tak mohu říci, že většina těch, se kterými jsem přišla do styku, se ke mně chovala velice slušně a mile,“ řekla. „A jistě si na ně ráda někdy vzpomenu. Jsem také potěšena, že mohu obec předávat v dobrém evidenčním stavu, neboť po převzetí obce MV v roce 2009 bylo nutné uspořádat veškerou spisovou dokumentaci obce, což si vyžádalo desítky hodin práce i řady mých kolegů. Novým zastupitelům budu držet palce a přeji jim hodně zdaru v jejich nelehké práci. A všem Pramenským děkuji za vstřícnost a přeji vše dobré,“ dodala.