„Kromě terénních úprav a například vydláždění některých parkovacích zálivů se dodělávají konstrukční vrstvy vozovky. V průběhu tohoto týdne se počítá s položením první vrstvy asfaltu po celé délce ulice," sdělil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Projektovou dokumentaci k rekonstrukci dodala společnost z Ústí nad Labem, která musela vyřešit například velký výškový rozdíl mezi hranou obrubníků a vozovkou a do projektu promítnout všechny výjezdy z pozemků u nemovitostí a rozhledové poměry. V souladu s platnými předpisy dochází v komunikaci také k úpravě šířkového uspořádání a parkování.

„Ulice Gustava Geipela je důležitou tepnou ve městě. Směřuje k hraničnímu přechodu do Německa a denně tudy projede množství vozidel. Její délka je přibližně 400 metrů. Opravu si vyžádal nejen špatný stav vozovky, ale také obyvatelé ulice, kterým vadil hluk od kol vozidel, projíždějících po dlažbě," vysvětlil Milan Vrbata.

V nedávné minulosti na této strmé ulici také došlo k vážné nehodě, při níž se na namrzlých dlažebních kostkách ´utrhl´ kamion a ve smyku poškodil několik zaparkovaných aut, zeleň a lampu veřejného osvětlení. Havárie si naštěstí nevyžádala žádné zranění, vznikly jen materiální škody.

Ulice Gustava Geipela je kvůli opravě uzavřena od 1. května. Termín dokončení a předání díla je dle smlouvy 30. října.