Ve Skocích byla po staletí uchovávána a uctívána „panenka skákavá“, zázračný obraz Panny Marie Pomocné. Otevření skocké stezky zahájí mariánská mše v klášteře premonstrátů v Teplé, celebrovaná plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským.

„Nově otvíraná trasa v sobě spojuje prvky tradiční poutní trasy a naučné stezky a je jakousi obdobou známé svatojakubské poutní stezky do španělského Santiaga de Compostela. Ideově vychází z mariánské poutní tradice a z kdysi oblíbených a vyhlášených procesí do Skoků, je určená nejen věřícím, ale nejširší veřejnosti. Trasa měří bez odboček 68 km a má nejméně tři denní etapy, čtvrtá je věnována návratu zpět do Teplé,“ vysvětlil Jiří Schierl ze sdružení Pod střechou.

Otevřením Skocké stezky bude završena jedna z etap rozsáhlého projektu občanského sdružení Pod střechou na záchranu a obnovu kulturního dědictví v zanedbaném regionu jihovýchodního Karlovarska, především pak na záchranu ohrožených Skoků. „Projekt rovněž volně navazuje na právě probíhající obnovu národní kulturní památky klášter Teplá a sleduje rozvoj cestovního ruchu a tím i ekonomiky celého regionu. Realizaci poutní trasy podpořil Karlovarský kraj a Kanonie premonstrátů Teplá, která je vlastníkem kostela ve Skocích,“ dodal Schierl.

Skocká stezka již nyní nabízí velmi široké možnosti využití. Na své si zde přijdou jak duchovně zaměření poutníci, tak i ostatní turisté, neboť v sobě spojuje jak prvky tradiční křesťanské poutní cesty, tak naučné i turistické stezky s nabídkou nejrůznějších aktivit, z nichž si může návštěvník sestavit vlastní program dle svého zaměření. Duchovní, poznávací, relaxační, zážitkový, sportovní.
V dalších etapách chce občanské sdružení Pod střechou na trase s podporou příznivců Skoků, obcí i podnikatelů vybudovat informační systém, zřídit poutní ubytovny a rozšířit další služby a aktivity. Sdružení chce vytvořit komplexní netradiční produkt cestovního ruchu, který přispěje k celkovému rozvoji regionu.

V současné době je provoz stezky pouze sezonní, závislý je totiž zcela na dobrovolnické službě ve Skocích, kde od zániku obce v 60. letech minulého století chybí jakékoliv zázemí a kam nevede ani silnice či elektřina.