Přestavbu budov statku, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje, připravilo Muzeum Cheb. „Rekonstrukce bude realizována ve třech etapách,“ řekla ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová. V letošním roce podle jejích slov započnou přípravné práce, jako je zřízení staveniště, kácení a nutné prořezy dřevin. „Pak bude následovat výstavba nových inženýrských sítí a sanitárního zařízení. V příštím roce bychom měli pokračovat opravou výminku a zahájením rekonstrukce hlavního obytného domu,“ řekla ředitelka. Stavebníci by v dalších letech měli dokončit opravu hlavního domu, vybudovat nové komunikace, oplocení a počítá se také s výsadbou okrasné a užitné zahrady.

Uvnitř kulturní památky se nacházely také sbírkové předměty. Ty pracovníci muzea po dobu rekonstrukce odvezli a od letošního roku je čtyřiaosmdesát z nich restaurováno. Po skončení prací se do útrob statku opět vrátí, a návštěvníci tak uvidí lidový malovaný nábytek, chebské kroje nebo hospodářské nářadí. „Tvorba nové expozice bude soustředěna do poslední, třetí etapy od ledna do června 2021,“ sdělila Martina Kulová.

Rekonstrukce chebského hrázděného statku vyjde na více jak čtyřiadvacet milionů korun a na realizaci kraj získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.Karlovarský kraj, který vlastní hrázděný statek od roku 2008, má v plánu po rekonstrukci představit veřejnosti tehdejší styl venkovského života. „Chceme citlivě využít možnosti této kulturní památky a zřídit zde etnografickou expozici, jež seznámí zájemce s dějinami statku, s každodenním životem tehdejších obyvatel, s drobnou řemeslnou a domácí výrobou i s tradicemi folkloru,“ popsala plány náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová.

Milíkovský statek má klasický půdorys chebské hrázděné usedlosti, tedy přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminek. Nejstarší budovou je stodola datovaná na jednom z vnitřních trámů k roku 1781. V roce 2005 byl statek v Milíkově zapsán do seznamu kulturních památek.