Program, který od počátku podporuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, vznikl ve spolupráci s Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Absolventi tak získají tituly z obou škol.

„Vysoké školství v kraji dlouhodobě podporujeme a snažíme se pro rozšíření jeho nabídky dělat maximum,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK). „Firmy v regionu mají stále větší problém najít dostatek kvalifikovaných pracovníků. Do budoucna to může vést k tomu, že budou muset odmítat zakázky. Nové investory to zase může odradit od toho, aby se usídlili v Karlovarském kraji,“ podotýká. Studijní program se proto inspiroval i potřebami praxe a požadavky místních firem. KHK KK se tak stala určitým prostředníkem mezi vysokou školou a společnostmi.

„Se zainteresovanými subjekty - ať jsou to podniky či organizace - uzavíráme smlouvy o spolupráci, které řeší jednak možnost nabídky míst pro praxi, ale také možnost vstupovat do výuky se zajímavými přednáškami, nabízet podnikové exkurze či se jinak podílet na výuce jako odborníci z praxe. Je velký předpoklad, že pokud budou partnerské subjekty spokojené se svými praktikanty během stáží, nabídnou jim téma bakalářské práce a budou si z nich vychovávat budoucí pracovníky a pracovnice,“ vysvětluje Michaela Krechovská, děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Ilustrační foto.
Požáry na Chebsku: jediný okres v kraji, kde došlo k nárůstu, ale s menší škodou

Studijní program Management and Digital Technology (Management a digitální technologie) je unikátní hned v několika ohledech. Jedná se o profesně zaměřený bakalářský studijní program, jehož součástí je tedy i povinná praxe v podnicích. „Je tvořen předměty z oblasti managementu, marketingu, financí, informačních technologií a průmyslového inženýrství včetně nejnovější trendů v těchto oblastech. Jsou zde tedy spojené hned tři disciplíny najednou. Do studijního plánu jsou zařazeny dvě celosemestrální odborné praxe,“ popisuje děkanka. Jedinečnost oboru spočívá také v tom, že výuka probíhá v angličtině. Navíc je to program dvojího diplomu, kdy absolventi získají po úspěšném ukončení studia dva diplomy - ze ZČU a zároveň z OTH Amberg-Weiden.

Předpokládaný termín vypsání přijímacího řízení je v červnu. Už nyní se zájemci mohou zaregistrovat prostřednictvím webových stránek fakulty www.fek.zcu.cz, kde pod záložkou STUDIUM a Bakalářské studium stačí rozkliknout dlaždici studijního programu Management and Digital Technology a následně Informace k podání přihlášky. Na základě jeho vyplnění škola zájemcům pošle potřebné informace k přihlášení a další aktuální novinky k realizaci studijního programu.

Přírodní koncert v lázeňském městě. Vítání ptačího zpěvu přilákalo zájemce
Přírodní koncert v lázeňském městě. Lidé vítali pěnkavy, sýkory i budníčky

„Jsem moc ráda, že mohu veřejně poděkovat Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje za velmi dobrou a intenzivní spolupráci a velkou míru podpory ve většině aktivit, které souvisí s přípravou studijního programu,“ uzavírá Michaela Krechovská.

Zájemci o nový studijní obor se víc informací dozví i v novém dílu podcastu Byznys s komorou, který připravila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Hostem byla právě Michaela Krechovská, děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroj: www.khkkk.cz