Unikátní řemeslné dílo bylo po více než padesát let zaoráno a skryto v náletových dřevinách. Přitom kříž, který je zasazený do ozdobného kamenného podstavce, považoval Národní památkový ústav za ztracený.

„Samotný podstavec teprve čeká na kompletní odhalení,“ uvedl Jáchym Klimko, který celou obnovu s podporou obce a majitelů pozemku realizuje. K odhalení kamenného soklu dojde už v sobotu 21. července, kdy se koná veřejná brigáda. Rekonstrukce památky je podle jeho slov dlouhý a náročný proces. „Celkové náklady na obnovu jsou vyčíslené na více jak šedesát tisíc korun,“ uvedl. Do financování se zapojili obyvatelé a instituce. „Jedná se o dokonalý důkaz spolupráce obce v jinak složitém příhraničním regionu. Pro účely financování jsme zřídili transparentní účet, na kterém mohou dárci podpořit obnovu,“ řekl.

Kovaný železný kříž o výšce 3,4 metru stojí u bývalé polní cesty ze Zádubu do Závišína. „Kříž je ukázkou dokonalé řemeslné práce, u které můžeme pozorovat bohaté zdobení a nádherné tordování,“ popsal památku. Jeho největším tajemstvím je jeho sokl. Na nejstarší fotografii, která je k dispozici, už kříž vystupuje z travního porostu a není tak jasné, jak je ukotven, ani na co.

„V současné době je ohnuté torzo kříže součástí velkého náletu. Po prvním ohledání restaurátora vznikla hypotéza, že kříž byl původně umístěný na kamenné homoli, což byl častý jev u památek zbudovaných tehdejším německým obyvatelstvem,“ sdělil. Veškeré informace o obnově jsou uveřejněné na stránkách obce Zádub-Závišín.

A jaké bude místo po celkové obnově jetelového kříže? „Celé místo vykácíme, odtěžíme naoranou zeminu a kříž se stane dominantním krajinotvorným prvkem,“ přiblížil záměry Jáchym Klimko. Samotný kříž restaurátoři vyčistí, zpevní, nanesou základní barvy a upraví stávající zdobné prvky. „Kříž ale zůstane v současném torzálním stavu a nebude doplňován o nové zdobné prvky.“ Sokl kompletně očistí a odborně ošetří proti degeneraci kamene. „Obnoví se kotvení kříže pomocí pera a zapuštění kříže do soklu,“ dodal.

Ilustrační foto
Oprava školy jde zdárně do finále