Celkem již třiadvacet let zajišťuje Západočeská univerzita v Plzni seniorům ze západočeského kraje a okolí studium na univerzitě třetího věku. Možné to je také ve dvou městech regionu, a to v Chebu a Aši. V těchto dnech se mohou všichni zájemci o toto studium začít hlásit.

„Univerzita třetího věku je program neprofesního celoživotního vzdělávání, určený pro seniory," uvedl Pavel Máchal ze Západočeské univerzity v Plzni. „Přihlásit se může zájemce, který dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači bez ohledu na věkovou hranici," poznamenal Pavel Máchal.

Podmínkou pro studium není maturita ani délka předchozího vzdělání. Na přednáškách se tedy schází posluchači prakticky ze všech oborů lidské činnosti.

„Vzdělávání na univerzitě třetího věku má však výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy, a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul," upozornil Pavel Máchal.

Hlásit se nyní mohou lidé nejen do Chebu, ale i do Aše.

„O letní semestr se mají šanci ucházet zájemci v průběhu celého ledna," upřesnila tisková mluvčí Simona Liptáková z chebské radnice.