„Výuka Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni, kterou v Chebu spoluorganizuje Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické, bude v akademickém roce 2017/2018 zahájena 2. října,“ informoval Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D., z Fakulty ekonomické ZČU. „V každém semestru nabídneme přibližně 12 kurzů, které opět pokryjí širokou škálu oborů od historie přes astronomii, turistické atraktivity, právo až po tradiční předměty z oblasti informatiky a cizích jazyků,“ popsal. „Úvodní setkání zájemců o studium U3V, kde budou zájemcům poskytnuty základní informace o studiu a připravena bude také odborná přednáška, se uskuteční v úterý 5. září od 15 hodin,“ podotkl.

Předběžně od 23. do 27. srpna budou mít zájemci nově také možnost elektronického přihlašování na jednotlivé kurzy. Podrobné informace najdou na webových stránkách u3v.zcu.cz/cheb nebo přímo v budově Fakulty ekonomické v Hradební ulici. „Získat je můžete rovněž u studijní referentky Romany Kočvarové na telefonu 377 633 513,“ dodal Jan Tlučhoř.