Dominantní a nápadný je upolín, podle kterého se upolínové louce říká. Kvetou zde ale také různé druhy prstnatců, suchopýr, kuklíky, rdesna nebo pryskyřník. Celkem v Národní přírodní památce Upolínová louka pod Křížky roste 16 druhů zákonem chráněných rostlin.

Z lokality národní přírodní památky Křížky.
KVÍZ: Upolínová louka a Křížky, jak dobře je znáte a co tam kvete?