Tentokrát přijde na řadu vnitroblok ulice Úzká. Nezpevněné parkovací plochy ve zmíněné ulici budou nahrazeny kamennou dlažbou a bude zde vybudován i nový chodník.

„Na místě chceme vybudovat novou parkovací plochu z kamenné dlažby v prostoru nezpevněného povrchu vysypaného asfaltovým recyklátem po demolici zdi,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Úpravou dojde ke zlepšení uspořádání parkování vozidel a ke zlepšení odvodnění celé plochy.

„Součástí bude i vybudování chodníčku, který oddělí ulici Úzká od vnitrobloku, a bude tu osazena dopravní značka Modré oblasti číslo 10. Součástí prací bude i vyrovnání stávajícího zvlněného kamenného povrchu spodní části ulice,“ konstatoval chebský místostarosta Jiří Černý.

Od 28. ledna bude kvůli stavbě uzavřena ulice Dominikánská, to znamená vjezd z Kamenné ulice. Náklady na úpravu vnitrobloku jsou 925 tisíc korun včetně DPH.

Mimo tento vnitroblok se začalo i s revitalizací dalšího vnitrobloku, a to u takzvané Myšárny v Chebu. I tady musejí občané města počítat s pohybem těžké techniky. „Upozorňujeme na zvýšený pohyb stavební techniky vyjíždějící z vnitrobloku ulicí Hradební a omezený přístup do vnitrobloku,“ uvedla tisková mluvčí Simona Liptáková.

Ilustrační fotografie.
Agresor řádil v herně, prohodil židli dveřmi

Nejdříve bude probíhat kácení a klestění stávající zeleně a poté bude následovat postupné odkrývání povrchu spojené s archeologickým průzkumem. V loňském roce pak město Cheb dokončilo opravu dalšího vnitrobloku, a sice na chebském sídlišti Skalka.

„Opravu si vyžádal chodník ve vnitrobloku ulic Lesní, Lomená na chebském sídlišti. Za necelých 850 tisíc, bez DPH, jsme tam v minulém roce dokončili opravu chodníků. Výškové převýšení jsme vyřešili novým prefabrikovaným schodištěm. Popelnicové stání dostalo nový kabát. Kvalitnější povrch zaručí bezpečnost chůze občanů města,“ podotkla mluvčí.

Jednou z priorit města je také oprava vnitrobloku na chebském sídlišti Spáleniště. Tam se v minulém roce nepřihlásila žádná firma.

Předmětem prací ve vnitrobloku sídliště Spáleniště byla obnova sítě cest, kamenné posedové zídky, terénní úpravy, vegetační úpravy a mobiliář. Kvůli tomu, že se nepřihlásila žádná firma, muselo město zakázku vyhlásit znovu. Tím se také posunuly termíny realizace tohoto projektu. Současná koalice chce úpravy Spáleniště spustit letos na jaře.

Ilustrační fotografie.
Hodil po servírce stůl