Tentokrát přijde na řadu vnitroblok ulice Úzká. Nezpevněné parkovací plochy ve zmíněné ulici budou nahrazeny kamennou dlažbou a bude zde vybudován i nový chodník.

„Na místě chceme vybudovat novou parkovací plochu z kamenné dlažby v prostoru nezpevněného povrchu vysypaného asfaltovým recyklátem po demolici zdi,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Úpravou dojde ke zlepšení uspořádání parkování vozidel a ke zlepšení odvodnění celé plochy.

„Součástí bude i vybudování chodníčku, který oddělí ulici Úzká od vnitrobloku, a bude tu osazena dopravní značka Modré oblasti číslo 10. Součástí prací bude i vyrovnání stávajícího zvlněného kamenného povrchu spodní části ulice,“ konstatoval chebský místostarosta Jiří Černý.

Od 28. ledna bude kvůli stavbě uzavřena ulice Dominikánská, to znamená vjezd z Kamenné ulice. Náklady na úpravu vnitrobloku jsou 925 tisíc korun včetně DPH.

Mimo tento vnitroblok se začalo i s revitalizací dalšího vnitrobloku, a to u takzvané Myšárny v Chebu. I tady musejí občané města počítat s pohybem těžké techniky. „Upozorňujeme na zvýšený pohyb stavební techniky vyjíždějící z vnitrobloku ulicí Hradební a omezený přístup do vnitrobloku,“ uvedla tisková mluvčí Simona Liptáková.

Nejdříve bude probíhat kácení a klestění stávající zeleně a poté bude následovat postupné odkrývání povrchu spojené s archeologickým průzkumem. V loňském roce pak město Cheb dokončilo opravu dalšího vnitrobloku, a sice na chebském sídlišti Skalka.

„Opravu si vyžádal chodník ve vnitrobloku ulic Lesní, Lomená na chebském sídlišti. Za necelých 850 tisíc, bez DPH, jsme tam v minulém roce dokončili opravu chodníků. Výškové převýšení jsme vyřešili novým prefabrikovaným schodištěm. Popelnicové stání dostalo nový kabát. Kvalitnější povrch zaručí bezpečnost chůze občanů města,“ podotkla mluvčí.

Jednou z priorit města je také oprava vnitrobloku na chebském sídlišti Spáleniště. Tam se v minulém roce nepřihlásila žádná firma.

Předmětem prací ve vnitrobloku sídliště Spáleniště byla obnova sítě cest, kamenné posedové zídky, terénní úpravy, vegetační úpravy a mobiliář. Kvůli tomu, že se nepřihlásila žádná firma, muselo město zakázku vyhlásit znovu. Tím se také posunuly termíny realizace tohoto projektu. Současná koalice chce úpravy Spáleniště spustit letos na jaře.