Sekat, či nesekat? Tato otázka visí ve vzduchu podobně jako provolání klasika - být, nebýt? Sekání trávy na veřejných prostranstvích rozděluje obyvatele měst a obcí na dvě skupiny, které mají na činnost organizací zajišťujících údržbu zeleně zcela rozdílný názor.

V Aši poukazují občané na nedostatečně posekané trávníky v parcích a v okolí sídlišť. Podle některých obyvatel Aše dorostla tráva rekordních rozměrů. „Takto neupravené trávníky snad nepamatuji od dob komunistů," říká zaujatě jedna ze starších obyvatelek ašského sídliště, která venčí psa a dodává, „ve vysoké trávě se těžko uklízí po psech, je tam hodně klíšťat a neuvěřitelný nepořádek, který „vyleze" až tráva slehne."

Častým argumentem zastánců častějšího „zkracování“ pažitu je zvýšená zátěž alergiků, kteří trpí pylem z travního porostu. Názory na počet sekání trávníků se různí. Ochránci přírody nekompromisně tvrdí, že sekat by se nemělo vůbec, či jen minimálně. A to kvůli hmyzu, drobným zvířatům a především kvůli tomu, že vyšší trávnatý porost lépe zadržuje vodu v půdě.

„Je nutné také podotknout, že četnost výjezdů techniky a nasazování lidí se odvíjí rovněž od množství financí. Vše určuje dlouhodobý plán, který schvaluje vedení města. To platí i pro rok 2024. Podle toho se odvíjí, kolikrát se bude sekat. V některých částech provádíme seč třikrát. Jinde je to méně,“ řekl k choulostivému tématu jednatel Ašských služeb s.r.o. Karel Škola. Ašské služby jsou servisní organizací města, která zajišťuje náročnou údržbu zeleně.