„S nedostatkem pracovních sil a hlavně odborných pracovníků zápasí firmy ve všech zúčastněných zemích,“ informovala za organizátory Jaroslava Blažek.

Tabea Schaarschmidt, poradkyně pro učňovské pracovní poměry z pořádající řemeslnické komory, seznámila účastníky s tím, jak v Německu v poslední době dochází k úspěšné integraci uprchlíků, k jejich nástupu do učebních oborů a do práce v řemeslných podnicích. „Počet těch, kteří z učení odejdou před ukončením, není vyšší, než je tomu u německých učňů.“ zdůraznila Schaarschmidt.

„V Evropské unii je volný pohyb pracovníků, stále však existují velké byrokratické překážky, které přetrvávají i v nové směrnici EU pro vysílání pracovníků,“ uvedla Jaroslava Blažek. „Výzvy našich regionů můžeme v evropském kontextu vyřešit jen společně.“ řekl Georg Haber, prezident pořádající organizace. Problém vidí zúčastnění například v tom, že uznávání odborné kvalifikace v rámci EU je zdlouhavé a i finančně náročné. Německá strana navíc přistoupila k takzvanému zpětnému zavedení mistrovských zkoušek v těch oborech, které byly od této povinnosti v minulých letech osvobozeny.

Posledním tématem byla digitalizace. „Jde o téma, které v současné době zajímá školy i malé a střední řemeslné podniky. Digitalizace se nedotýká jen žáků a učňů, ale klade požadavky na moderní vzdělávání a doškolování učitelů a nutné je i zvyšování kvalifikace zaměstnanců firem. „Kvalifikovaných učitelů je stále nedostatek. Je sice možné učit přes Skype, ale přesto v mnoha fázích výuky nemůžeme osobu učitele takto nahradit,“ sdělil Jan Válek z Masarykovy univerzity v Brně.