Lidé si e-maily posílají mezi sebou či podepisují petice.

V poslední době koluje po internetu i dopis čtyřiašedesátileté Karly Řezáčové, která protest proti přijetí muslimů do České republiky poslala i vládě České republiky.

„Jsem zásadně proti tomu, aby se Česká republika stala útočištěm jakýchkoliv muslimů, byť pod značkou uprchlíků před násilím v Sýrii a jiných muslimských státech," napsala na úvod vládě. „Naše země nikdy nikde žádné násilí nepáchala, a proto nemůžeme a nechceme nést důsledky válečné a destabilizující politiky USA a Evropské unie nejen na Středním východě, Africe a jinde," uvádí a dále píše: „Nechci ve své zemi islám a islamisty v žádné formě. Sami víte a vidíte, že muslimové nejsou ochotni se přizpůsobit evropským normám života a demokratickým principům."

Sama podotýká, že vláda nemůže bez souhlasu občanů této republiky a svých voličů rozhodovat o něčem, co v průběhu deseti a dvaceti let způsobí obrovské problémy budoucí generaci. „Nejsem proti solidárnímu přispění těm, kdo trpí, ale zásadně protestuji proti imigračním trendům z muslimských zemí. Je mi čtyřiašedesát let, celý život jsem poctivě pracovala pro tuto zemi, aby se moje děti a vnoučata měly lépe. Nechci a nebudu v žádném případě tolerovat, aby se tato zem stala útočištěm těch, kteří pokojné obyvatele za jejich vlídnost podřezávají a střílejí," napsala Karla Řezáčová.

S jejím názorem se ztotožňuje také část občanů Chebska. „Jsem zásadně proti přijetí syrských uprchlíků," řekl David Horák z Chebu. „Tento dopis jsem dostal od kamaráda. Okamžitě jsem ho přeposlal svým známým. Podepsal jsem i petici proti tomuto kroku. Nemyslím si, že by nám měla Evropská unie nařizovat věc, která natolik ovlivní náš život a svobodu. Je to naše země. Je mi lidí, kteří trpí, líto, ale nevidím důvod, proč je mít v naší doposud klidné zemi. Jsem rád, že jsem nepoznal válku. Obávám se, že pokud uprchlíky přijmeme, války se dočkají moje děti."

Své obavy vyjádřil v dopise ministrovi vnitra i starosta Františkových Lázní Otakar Skala. „Dovoluji si Vás oslovit s naléhavou žádostí o pomoc. Jako starosta Františkových Lázní sleduji se vzrůstající obavou stále sílící vlnu nelegálních imigrantů, kteří se valí nyní již i do střední Evropy. Přestože Česká republika zřejmě není jejich cílovou zemí, je po rozhodnutí rakouské spolkové ministryně vnitra Johanny Mikl-Leitnerové, že Rakousko zastavuje azylová řízení, nanejvýš pravděpodobné, že nelegální imigranti budou pokračovat ve své cestě do Německa a do Skandinávie přes Maďarsko, Slovensko a Českou republiku," uvedl v dopise. „Jistě chápete, že jakýkoliv incident vyvolaný případnými nelegálními imigranty by zcela odradil lázeňskou klientelu. Ta je pro naše město téměř životně důležitá, neboť se nacházíme v okrese, který má jedno z největších procent nezaměstnanosti v celé republice."

Celé znění dopisu starosty Otakara Skaly:

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás oslovit s naléhavou žádostí o pomoc. Jako starosta Františkových Lázní sleduji se vzrůstající obavou stále sílící vlnu nelegálních imigrantů, kteří se valí nyní již i do střední Evropy. Přestože Česká republika zřejmě není jejich cílovou zemí, je po rozhodnutí rakouské spolkové ministryně vnitra Johanny Mikl-Leitnerové, že Rakousko zastavuje azylová řízení, nanejvýš pravděpodobné, že nelegální imigranti budou pokračovat ve své cestě do Německa a do Skandinávie přes Maďarsko, Slovensko a Českou republiku.

Velmi urgentně tedy narůstá nebezpečí především pro příhraniční obce, že budou zavaleny stovkami nelegálních imigrantů z islámských zemí a ze zemí subsaharské Afriky, jak to v současnosti vidíme na severu Itálie, kde jsou nádraží a hraniční města téměř paralyzována těmito tzv. uprchlíky.
Oceňuji Váš přístup na jednání v Bruselu, tedy nepodpoření kvót pro uprchlíky. Kvótami není možné problém řešit. Pokud nechceme, aby jednotlivé státy začaly tento problém řešit po svém jako například Maďarsko, které si staví plot na hranici se Srbskem, je nutné urychleně najít řešení. Podle mého přesvědčení je jediným ze způsobů řešení, ne zrovna jednoduchým a populárním, zamezení přístupu uprchlíků na evropský kontinent.

Vím také, že jako starosta tuto situaci, pokud nastane, nebudu schopen naprosto řešit bez spolupráce se státní policií a bezpečnostními složkami státu. Naše městská policie sama nic nezmůže. V případě měst velikosti Františkových Lázní, ve kterém zvláště v letních měsících narůstá počet obyvatel na dvojnásobek s příchodem lázeňských hostů, je zřejmě jediným řešením kamerový systém a součinnost se státní policií.

Jistě chápete, že jakýkoliv incident vyvolaný případnými nelegálními imigranty, by zcela odradil lázeňskou klientelu. Ta je pro naše město téměř životně důležitá, neboť se nacházíme v okresu Cheb, který má jedno z největších procent nezaměstnanosti v celé republice. Jakékoliv ohrožení práce je tedy pro naše občany vnímáno ještě ostřeji, než v jiných částech republiky. Žádám tedy o pomoc a radu, jak se připravit na očekávaný problém s uprchlíky, kteří se mimo jiné i přes naše město budou snažit překročit hranice do sousední Spolkové republiky Německo.

Rovněž bych Vás rád požádal o informaci, jaké opatření, týkající se pohraničních obcí, bude Vláda ČR přijímat v souvislosti s imigrační krizí v ČR.