Co je nejčastější příčinou úmrtí, hospitalizace či trvalého poškození zdraví dětí starších jednoho roku? Úraz. „A proto jsou úrazy považovány za velký zdravotnický problém dětského věku," říká chebská pediatrička Silvia Šuba. Ratolesti do pěti let se nejčastěji zraní doma, nejvážnější úrazy se ale stávají dětem jakéhokoliv věku při dopravních nehodách, sebepoškození a při tonutí.

Pády

Pád je nejběžnější příčinou domácího úrazu.

„S věkem dětí roste i závažnost jejich pádů," uvádí lékařka. „Místa, odkud padají, jsou dána aktivitami typickými pro dané věkové období," vysvětluje. Například ratolesti předškolního věku se často zraní při pádu z nábytku, oken, balkonů, ze schodů či vybavení hřišť, děti školního věku padají nejčastěji ze schodů, sportovního nářadí, stromů, střech. Takové úrazy bývají častější právě v letních měsících.

Existuje rada, jak tomu zabránit? „Je nezbytné dodržovat zásady bezpečného domova a bezpečného chování při hře a sportu. Správný dohled je nejlepším faktorem zamezujícím pádu dětí," radí Silvia Šuba.

Nábytek by proto měl být stabilní, na ostrých hranách mají být instalované ochranné kryty, do šesti let není vhodné používat palandy, lékařka nedoporučuje ani chodítka, naopak jako vhodné vidí protiskluzové podložky do vany a sprchy.

Dopravní úrazy

Dopravní úrazy patří mezi ty nejzávažnější, s nejvyšší úmrtností. „Malí a mladí cyklisté a chodci jsou pro svoji nezkušenost nejzranitelnějšími účastníky dopravy," vysvětluje lékařka. Je proto dobré dodržovat několik zásad: naučit dítě znát základy pravidel silničního provozu, nedovolit potomkovi, aby vyjel na kole bez helmy, vodit dítě po vnitřní straně chodníku, používat reflexní prvky, nepřevážet dítě v autě na klíně, nedovolit dětem při jízdě stát mezi sedadly nebo ležet na zadních sedadlech, používat bezpečnostní pojistku proti otevření dveří a při nastupování a vystupování používat dveře automobilu na straně chodníku.

Tonutí

Zvlášť v létě je riziko tonutí vysoké. Ohroženou skupinou jsou ratolesti mladší pěti let, které neumí plavat, nebo ty, které trpí například epilepsií, autismem či arytmií. Rizikovou skupinou jsou ale i adolescenti, kteří často přeceňují sílu ve skupině kamarádů. „Četnější je tonutí chlapců," doplňuje Silvia Šuba s tím, že je jejich chování rizikovější než chování dívek.

„Tonutí je vždy důsledkem špatného dohledu dospělých osob, kdy je dítě zvlášť do pěti let věku ponecháno samotné či pod dohledem sourozence v blízkosti vody či ve vodě," říká. Je proto vhodné naučit děti plavat co nejdříve a na zahradě zakrýt zahradní nádrže na vodu, studně a septiky.

Otravy

U neúmyslných otrav převažují otravy čisticími prostředky, rostlinami a léky, u chlapců nad 15 let je to alkohol. „V případě otravy je nezbytné poskytnout okamžitou první pomoc a kontaktovat toxikologické informační středisko na telefonním čísle 224 919 293 či 224 915 402, které poskytuje informace o chemickém složení přípravků, léků, o toxickém účinku látek, o terapii při akutních otravách," sdělila lékařka.

Popáleniny

Jedním z nepřátel rodičů s malými potomky je dozajista ubrus, kvůli kterému může lehce dojít k opaření.

„Zvýšený počet termických úrazů se objevuje u dětí, které začínají chodit a strhávají na sebe horké předměty." Maximum takových případů se stává dětem ve věku 12 až 18 měsíců.

Jak tedy neštěstí zabránit?

Například při vaření směrovat držáky pánví a nádob ke stěně, používat ochranu na varnou desku, dítě u vaření nedržet a neposazovat na pracovní desku a neotevírat horkou troubu v jeho blízkosti. Ideální je, aby byla ratolest pod dohledem jiného dospělého či v ohrádce.

Vdechnutí a spolknutí cizího tělesa

Už jen nevhodná poloha při spánku může způsobit, že kojenec či batole vdechne zvratky. Riziko je vyšší při spaní na bříšku. Komplikace mohou nastat i při jídle pokud ratolest jí při hře a jiných aktivitách nebo pokud konzumuje jídlo nevhodné jeho věku bonbony, žvýkačky, burské oříšky, burizony nebo třeba popcorn.

„U každého předmětu, jehož průměr je do 3,2 centimetru, je potenciální riziko vdechnutí pro děti mladší 3 let. Časté je dušení dětí při přetažení igelitových sáčků a tašek přes hlavu a škrcení při hře s tkanicemi, šňůrami, kabely," upozorňuje pediatrička.

Hračky

Také nevhodné hračky mohou být příčinou poškození zdraví a závažného úrazu. Hračky by měly odpovídat věku a schopnostem dětí.

Nebezpečné mohou být i hračky, které vyluzují zvuky. Existuje totiž možnost, že poškodí sluch dětí.