Za likvidaci odpadu vydá město Cheb ročně 40 milionů korun. Vrátí se přitom ani ne polovina. A to převážně díky poplatkům od občanů. Úředníci se však v letošním roce zaměří také na podnikatele. Těm totiž nestačí, aby za vývoz odpadu zaplatili pouze 'jako občané'.

„Příjmovou část rozpočtu plní převážně peníze od fyzických osob,“ potvrdil chebský místostarosta Tomáš Linda. „Myslíme si, že jsou velké rezervy v mezi podnikateli a majiteli rekreačních objektů. V první řadě bychom se rádi soustředili na podnikatelské subjekty.“ Podle jeho slov nelikvidují všichni odpad pocházející z podnikatelské činnosti tak, jak ukládá zákon.

„Chceme je upozornit, že zde existuje integrovaný systém města odvozu a odstraňování odpadu, a chtěli bychom, aby se do něj podnikatelé, kteří v našem městě působí, zapojili,“ vysvětloval. Podle místostarosty jde o možnost, jak vyvážit příjmy s náklady, které město s odvozem odpadu má.
„Likvidace odpadu ročně stojí 40 milionů, příjmy ale činí jen 16 milionů korun,“ popisoval místostarosta s tím, že většinu příjmu tvoří poplatek 500 korun, které město vybírá od občanů.

„Část podnikatelských subjektů je již zapojená, počítat by však daly na desítky. Podle informací z našeho živnostenského úřadu máme ale v evidenci aktivních 16 000 živnostenských oprávnění a 4 000 provozoven,“ vyjmenoval. „Obrátit se tak chceme v nejbližší době na všechny. Přispívat do systému by měl každý podnikatel. Mnohdy se stává, že majitel živnostenského listu hodí odpad pocházející z podnikání do té ‚své‘ nádoby, za kterou platí jako občan,“ sdělil Linda. Podnikatelé podle jeho slov dostanou příležitost, aby si záležitost dali do daného termínu do pořádku.

„Prostřednictvím informační kampaně je upozorníme na případné postihy,“ podotkl a dodal: „Pakliže neuvidíme zájem sjednat nápravu, využijeme možnosti přikročit k sankcím.“

Některým podnikatelům, především těm, kteří za odpad zatím samostatně neplatí, se myšlenka příliš nezamlouvá. „Jediný můj odpad jsou sáčky od vypité kávy,“ řekl jeden ze živnostníků. „Žádný odpad neprodukuji, proto se mi nechce zbytečně platit další částka,“ dodal.