Jako první byla již prověřena lokalita podél Hájského potoka od restaurace V Dolíčku po zahrádkářskou osadu Potočná.

„V následujícím období budou postupně prováděny kontroly dalších zahrádkářských a rekreačních oblastí podél vodních toků. V první fázi půjde o oblasti, ve kterých již trvale bydlí větší množství obyvatel, následně se bude pokračovat v oblastech s převažujícím rekreačním využitím," uvedl Tomáš Ivanič z chebské radnice. Mezi vytipované lokality patří zejména zástavba kolem přehrad Skalka a Jesenice. Pracovníci odboru budou po vlastnících nemovitostí požadovat doklady o provedené likvidaci odpadních vod v souladu s ustanovením vodního zákona. Výsledky budou známé až po skončení všech kontrol.