Ani měsíc a půl po komunálních volbách ve Františkových Lázních se neuskutečnilo ustavující jednání nových městských zastupitelů, které by určilo nové vedení města. Někteří volení představitelé občanů už proti situaci začínají brojit. Naopak Ivo Mlátilík, který stále stojí v čele města, si nemyslí, že by se zde dělo něco protizákonného.

„Krajský soud v Plzni obě podané stížnosti k průběhu voleb zamítl jako nedůvodné. Usnesení krajského soudu nabylo právní moci dnem vyvěšení na úřední desce – 18. listopadu,“ je uvedeno v otevřeném dopisu starostovi Mlátilíkovi. Tento dokument redakci předal zastupitel František Šnajdauf. Ten uvedl, že otevřený dopis se brzo dostane do všech domácností ve městě.

„Od tohoto data jste povinen podle zákona svolat ustavující jednání Zastupitelstva města Františkovy Lázně nejpozději do 15 dnů, to je do pátku 3. prosince. Nově zvolení zastupitelé z výše uvedených volebních stran se dozvídají bohužel pouze ze sdělovacích prostředků, že uvažujete o termínu 15. prosince, kdy by se mělo odehrát ustavující jednání zastupitelstva. Důrazně vás upozorňujeme na skutečnost, že svoláním zastupitelstva po termínu 3. prosince dojde z vaší strany k porušení platného zákona. Nehledě k tomu, že se cítíme šikanováni a omezováni, neboť, kromě prvních zákonných deseti dnů od voleb, nemůže nikdo z nás opustit město na dobu delší osmi dnů, abyste ´náhodou´ v té době zastupitelstvo nesvolal,“ zaznělo také v dopise.

„S dodržováním platných zákonů republiky a Ústavy ČR nemám zdaleka takový problém, jako hulvát, v současnosti náhradník zastupitel František Šnajdauf, odsouzený za nemorální, sprosté a nezákonné chování při jednáních zastupitelstva. Pokud někdo má pocit, že cokoliv porušuji, může podat stížnost v souladu se zákonem,“ reagoval na dopis Ivo Mlátilík. „V příštích dvou týdnech máme ještě důležitá jednání okolo dotací na multifunkční hřiště. Jde asi o 40 milionů korun,“ vyčíslil Mlátilík. „Takže myslím, že datum ustavujícího zastupitelstva není v porovnání s objemem těchto financí tak důležitý. Dále trvám na předběžném termínu 15. prosince. Když na mne budou činěny nejrůznější tlaky, tak jsem schopen svolat ustavující zastupitelstvo třeba až v březnu,“ neskrýval.