Diagnostický průzkum odhalil, že do mostní konstrukce zatéká shora, což způsobuje korozi ocelové výztuže a poškození krycí vrstvy betonu. Povrchové sanační vrstvy jsou ve značném rozsahu delaminované od podkladu.

Na mostě budou vybudovány nové nosné konstrukce z betonu. Jedná se o speciální betonové díly, které budou nainstalovány na most a spojeny s železobetonovou deskou. Tyto díly budou usazeny na pružných podložkách, které umožní mostu lépe odolávat zatížení a pohybům.

Zhotovitelem rekonstrukce za téměř 15 milionů Kč je společnost MI Roads. Objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena přes obec Lipoltov.