Projet se v historických vozech chtěly i o uplynulém víkendu stovky lidí. Sedm z dvanácti spojů bylo naprosto vyprodaných.

„Na začátku všeho bych chtěl velmi poděkovat společnosti LB Minerals i jejímu řediteli Miroslavu Balejovi, protože s nimi máme výbornou spolupráci," řekl Rudolf Tyller z Iron Monument Clubu Plzeň. To, že vláčky mohou v Novém Drahově jezdit, je právě zásluhou zmíněné společnosti.

Provoz na úzkokolejce si vždy nejvíce užívají malí cestující.

„Velmi se mi jízda vlakem líbila," řekl malý Adam Kubovčijak z Prahy. „Nejvíce ze všeho mě zaujaly vagonky, kterými jsme dojeli až do obce Kateřina, " usmál se.
Před třemi lety se u přírodní rezervace Soos otevřela i výstava, která mapuje historii úzkorozchodné dráhy v Novém Drahově.

„Tato expozice se dodnes setkává u veřejnosti s obrovským zájmem. Když jsme ji otevřeli poprvé, napadlo nás, že by bylo dobré doplnit ji reálnou projížďkou v důlních vozech," podotkl Rudolf Tyller. S celou přípravou právě pomohla i společnost LB Minerals, která vybudovala v okolí úzkokolejky potřebné zázemí pro dopravu osob.
„Na nás bylo, abychom se pokusili sehnat pojízdné vagonky, a s tím nám velmi pomohlo Muzeum Sokolov, které nám zapůjčilo na dva víkendy své vlastní osobní úzkorozchodné vagonky," popsal Rudolf Tyller. „Potom jsme sehnali osobní vozy stejného typu ve slovenském městě Prievidza. Tak mohl být provoz vlaků na úzkorozchodné trati zahájený."

„V letošním roce máme naplánováno, že se bude jezdit až do září, a to každý třetí týden v měsíci," informoval Rudolf Tyller s tím, že nyní hledají i další nové dobrovolníky, kteří by s provozem úzkorozchodné dráhy pomáhali. Pak by bylo možné i ´jezdící´ víkendy rozšířit.
„Je to tu moc hezký, už jsem tu jednou byl a pokaždé je to zážitek," chválil Tomášek Dědouch ze Skalné.