Hosté akce si užili znovuodhalení tamních památníků F. L. Jahna a T. Körnera. Jejich busty zhotovili studenti Střední uměleckoprůmyslové školy svaté Anežky České v Českém Krumlově.